Tematicke akce eroticke dopisovani

Odborníkům i široké veřejnosti bude určena interaktivní mapa zvonů a zvonových stanovišť a knižní publikace. Nejprve budou mít návštěvníci možnost zhlédnout v prostoru malého dvorku výstavu kaktusů a sukulentů , a pokud budou mít nějaké pěstitelské dotazy, budou jim k dispozici členové Klubu pěstitelů kaktusů a sukulentů Jihlava.

Další prostor bude určen dětem — mohou se těšit na Indiánskou pohádku , kterou jim bude vyprávět starý indiánský náčelník — v podání divadýlka Emillion z Ústí. V prostoru muzejní půdy si bude možno prohlédnout za odborného komentáře akad. Martina Kosa výstavu let republiky — očekávání, naděje a skutečnost. Rozmanitost peruánské Amazonie - jedinečnost, vývoj, historii osídlení i současnost této unikátní lokality — představí od I v letošním roce se na této akci podílí Magistrát města Jihlavy — díky tomu mohou návštěvníci zavítat do Domu Gustava Mahlera, do Jihlavského podzemí nebo na bránu Matky Boží.

Pokud bude příznivé počasí a až se setmí, bude možno se členy České astronomické společnosti, pobočka Vysočina, právě zde na úplný závěr pozorovat noční oblohu. Dana Oberreiterová zavřít 3. Nejvýznamnější je bezesporu výstava let republiky — očekávání, naděje a skutečnost, která vznikla ve spolupráci se Státním okresním archivem Jihlava.

Výstava byla zahájena již Na výstavě jsou zmíněny události spojené s lety , , a jak z pohledu celorepublikového, tak především s jejich odrazem v Jihlavě a okolí. Vystaveny jsou různé dvojrozměrné materiály — kopie plakátů, vyhlášek, nařízení či historická pamětní kniha Jihlavy zapůjčená Magistrátem města Jihlavy.

K vidění je též kolekce československých i českých platidel minulých sto let. Výstava potrvá do Na realizaci výstavy přispěl mimořádnou dotací zřizovatel muzea Kraj Vysočina a muzeum rovněž získalo dva menší granty poskytnuté Ministerstvem kultury ČR, které byly určeny na vlastní realizaci výstavy a na výrobu edukačního programu využívajícího tzv.

Kromě této výstavy se mohou návštěvníci těšit na další menší výstavní akce, které proběhnou v podzimních měsících. Na konci září bude zahájena výstava věnovaná vývoji poštovních známek v historii Československa připravovaná ve spolupráci s jihlavským Klubem filatelistů, na kterou naváže na začátku října další výstava zachycující proměny Jihlavy na pohlednicích z muzejních sbírek.

Kromě výstav měli již zájemci možnost zavítat na besedu z cyklu Dějiny na vlastní kůži s Jiřím Padevětem věnovanou událostem únorového převratu v roce a v dubnu na koncert jihlavské skupiny Bee Band v klubu Horáckého divadla. Chystá se rovněž happening k připomenutí srpnových událostí roku a v podzimních měsících také odborné přednášky.

Ludmila Moržolová zavřít Měkkýši žijí i v pouštích a stepích, na polích, ve městech, na skalách a zříceninách i v podzemních prostorách. Měkkýši jsou velmi důležitou složkou všech biotopů, ať již jako predátoři, fytofágové, rozkladači odumřelé hmoty či přenašeči různých parazitů či chorob a stejně tak i jako potrava mnohých jiných predátorů či hostitelé parazitů a parazitoidů.

Celkově je na světě známo okolo sto třiceti tisíc druhů měkkýšů, rozdělených do osmi tříd. Z těch jsou v České republice zastoupeny pouze dvě — plži druhů a mlži 28 druhů. Na území Kraje Vysočina byl dosud zjištěn výskyt druhů plžů a 22 druhů mlžů. Výstava S domečkem na zádech, kterou připravilo přírodovědné oddělení našeho muzea, představí schránky ulity a lastury více než sedmdesáti druhů měkkýšů Vysočiny a makrofotografie stovky druhů včetně tzv.

Výstava bude jednoduchým, ovšem srozumitelným průvodcem měkkýší faunou Vysočiny. Je určena široké veřejnosti, především pak školám všech stupňů a aktivním zájemcům o přírodu regionu. Návštěvníci výstavy zjistí, že měkkýši Vysočiny nejsou pouze šnek hlemýžď zahradní , slimák a škeble, ale že se zejména jedná o spoustu drobných druhů, často menších než tři milimetry, kterých si v přírodě ani nevšimneme.

Názorné ukázky a fotografie doplní na panelech stručné texty o anatomii, biologii a významu měkkýšů a také informace o nejvýznamnějších druzích Vysočiny. Výstava bude otevřena od Pavel Bezděčka zavřít Bee Band je seskupení hudebníků zaměřujících se hlavně na Kvartet v současné době tvoří kytarista Vojtěch Emmer, hráč na piáno, kytaru a membranofon Přemysl Hrubý, basista Martin Chaloupka a zpěvačka Michaela Emmerová.

Vstupenky v ceně Kč je možné v předprodeji zakoupit na pokladně Horáckého divadla. V roce byla založena rozhodnutím Národní jednoty pro jihozápadní Moravu v Telči Škola pro lidovou malbu, ve které se děvčata učila malovat ornamentální vzory na kameninu, porcelán a sklo. Iniciátory založení byli František Fromek a Hynek Janků. V malírně se vyráběly kávové a čajové soubory, celé jídelní servisy, užitkové a dekorativní předměty. O kvalitě a šíři sortimentu svědčí skutečnost, že v průběhu Vedle užitkové keramiky a porcelánu byly v malírně v roce vyrobeny pamětní desky obětem 1.

Z fondu muzea a soukromých sbírek je sestavena výstava, která má připomenout tento telčský fenomén. Výrobky jsou doplněny archivními dokumenty a výtvarnými předlohami, zhotovenými v malírně, které jsou jedinečným a unikátním dokumentem činnosti Lidové malírny v Telči. Při příležitosti výstavy je také vydán katalog, který obsahuje podrobnou historii malírny zpracovanou PhDr.

Jiřím Lukasem a který je doplněn barevnými fotografiemi. K zakoupení bude přímo na výstavě, která bude zahájena Helena Grycová Benešová zavřít Fotografie prezentované na této výstavě vznikly při loňské návštěvě Norska.

Marek Musil fotí nejraději krajinu, hory, vodu ve všech podobách. Rád používá dlouhé expozice, které navozují u snímků až snovou náladu, a v kombinaci s dramatickými jevy počasí a drsnými místy z různých koutů naší planety tak vytváří kolekci fotografií plnou barev a kontrastů. A jak sám říká: Dana Oberreiterová zavřít Retrospektivní výstava je dárkem k autorovu kulatému životnímu jubileu, což je vyjádřeno již v názvu výstavy. Návštěvníkům budou představena výtvarná díla tvořená zpočátku technikou pastelu a olejomalby a později i akrylovými barvami, které skýtají úplně jiné možnosti nežli klasické olejové barvy.

Námětovou doménou se pro autora stala krajina, ale nevyhýbá se ani figurální malbě. Autor sice pochází z Krnova, ale žije a tvoří nedaleko Jihlavy, takže inspirace okolní krajinou je samozřejmá. Realistickou malbu autor stále častěji nahrazuje abstraktní tvorbou, při které používá expresivní vyjádření pomocí špachtlí a barevných skvrn.

Za svou uměleckou výtvarnou činnost je František Sarna nositelem Ceny Unie českých spisovatelů. Výstava v prostoru muzejních arkád potrvá do Martin Kos zavřít Výstava bude otevřena v přízemí expoziční budovy muzea od Amazonie je označení pro geografickou oblast v Jižní Americe, zahrnující povodí řeky Amazonky a jejích přítoků.

Většinu území Amazonie pokrývá Amazonský deštný les, největší tropický deštný les světa. Oblast Amazonie je známá vysokou mírou biodiverzity. Je domovem více než 40 tisíc různých druhů rostlin a přes 2,5 milionů druhů hmyzu.

Vědecky klasifikováno bylo nejméně 3 druhů ryb, 1 druhů ptáků, druhů savců, druhů obojživelníků a druhů plazů. V amazonském lese je odhadem na miliard jednotlivých stromů rozdělených do 16 tisíc druhů. Mnohé stromy jsou využívány jako kulturní plodiny juvie, kakaovník, kaučukovník, kvajáva , léčivé či psychoaktivní rostliny. Výstava představuje Amazonii převážně z regionu Ucayali v Peruánské republice, její přírodní bohatství, floru, faunu i kulturu původních obyvatel amazonského tropického deštného lesa.

Obrazové panely jsou doplněny trojrozměrnými exponáty, jmenujme alespoň různá semena a plody rostlin, ukázky dřevin, tradiční oděvy, zbraně, umělecké předměty či předměty denní potřeby a ozdoby zdejších domorodých etnik.

S autory výstavy se budou moci návštěvníci formou komentované prohlídky a přednášky seznámit i v rámci letošní Muzejní a galerijní noci, která proběhne v pátek 8. Ludmila Moržolová zavřít 9. Výstava v Telči s názvem Výročí telčských osobností se tomuto pojetí tak trochu vymyká, neboť se nevěnuje historickým datům, ale osobnostem, které se v Telči narodily, žily, zemřely nebo v Telči tvořily.

Výstava připomene mimo jiné básníka Otokara Březinu, který v Telči studoval na reálce, malíře Petra Tamchynu — v Telči žil a maloval, Mílu Doleželovou, malířku rozsáhlého díla, která v Telči žila, nebo učitele a historiky Jana Tiraye a Jana Beringera. Z dalších významných jmen lze uvést například kronikáře města Karla Cejnara, bratry Mátlovy, sokolku Hedviku Krepčíkovou a další osobnosti Telče mající v letopočtu narození nebo úmrtí osmičku.

Výstava se bude konat na telčské radnici, bude zahájena vernisáží 9. Trvat bude do 1. Podílel se na tvorbě sochy sv. Václava pro Václavské náměstí v Praze. Sám v Praze vytvořil sochu sv. Jiří pro kostel sv. Mikuláše, sochy na budově pojišťovny Continental, pamětní desku nad schodištěm muzea v Památníku osvobození a pro Bánskou Bystrici sochy v Národní bance. Pro Telč vytvořil v roce bronzový reliéf s legionářským motivem na pomník padlým občanům Telče na náměstí Hrdinů. Z jeho mladších let se dochovaly jemné náladové lepty z Telče a okolí např.

V Telči je jeho dílem i reliéf na náhrobku jeho rodičů na hřbitově u sv. Od sochaře pochází i první knižní značka s motivem Telče. Kromě vlastní tvorby restauroval v roce Braunovy sochy v Kuksu a blízkém lesním Betlémě a v roce v Jaroměři. Do roku vystavoval ve Spolku výtvarných umělců Mánes v Praze, od roku v Jednotě umělců výtvarných v Praze; v roce vystavoval v Hodoníně.

Helena Grycová Benešová zavřít 6. Muzeum Vysočiny Jihlava připravilo pro návštěvníky Kavárny Muzeum od 6. Své práce tentokrát představí malíř, grafik, výrobce šperků a restaurátor Petr Poltavec.

Jeho obrazy nejsou v Jihlavě neznámé, v Kavárně Muzeum ale vystavuje poprvé. Jak sám autor říká: Jsou výslednicí dlouhodobé fascinace dokonalostí přírody, ve které vše se vším souvisí Obrazy jsou pokusem zaznamenat intenzitu projevujícího se života, nezadržitelného ve svém vznikání i zanikání. Zahrnují v sobě hluboký obdiv k němu a zároveň víru ve schopnost člověka být řečištěm onoho tvořivého proudu.

Návštěvníkům bude k dispozici velké množství informací o životě v Jihlavě v minulém století, např. Vystaveny budou kopie dobových plakátů, vyhlášek a nařízení i kolekce československých a českých platidel uplynulých sta let.

Magistrát města Jihlavy pro tuto příležitost zapůjčil historickou pamětní knihu Jihlavy se záznamy a podpisy významných návštěv. Po dobu trvání výstavy budou veřejnosti nabídnuty také odborné přednášky, besedy, hudební vystoupení a další dvě časově omezené výstavy — let československé poštovní známky a reprodukce pohlednic s tématikou Jihlavy.

Termíny těchto akcí budou upřesněny. Slavnostní zahájení výstavy se uskuteční v expoziční budově Muzea Vysočiny Jihlava ve čtvrtek Fotografie z vernisáže výstavy naleznete na facebooku muzea. Revize polozapomenutého únorového puče , jehož stín možná stále protéká pod tenkým ledem, po kterém jako společnost momentálně kloužeme dějinami. Byl to poválečný volební výsledek, vzešlý ze svobodných voleb, který umožnil pozdější nástup totality v naší zemi?

Bylo to vyjádření vůle lidu? Nebo bylo skutečně poválečné směrování naší země předem tolik dané vnějšími politickými okolnostmi, jak se často říká? Jiří Padevět byl také v poradním týmu jednoho ze dvou kandidátů, mezi kterými se rozhodovalo ve druhém kole prezidentských voleb.

Jak dlouhá byla cesta na hrad ve svobodných a demokratických podmínkách České republiky v roce ? Jaké bylo po ní stoupat? A co lze nalézt na jejím konci? Jistě bude o čem vyprávět… Beseda z velmi volného cyklu Dějiny na vlastní kůži se v muzejním Malovaném sále uskuteční ve středu Silvie Čermáková zavřít Ale slyšeli jste ten o Antonínu Kalinovi?

Narodil se v Třebíči v chudinské čtvrti Kočičina, kde se vyučil obuvníkem. Od mládí se aktivně zapojoval do veřejného a politického života. Na začátku války byl jako levicově orientovaný městský funkcionář a organizátor stávek zatčen.

Politický vězeň Kalina prošel koncentračními tábory Dachau a Buchenwald. V Buchenwaldu se stal členem táborové samosprávy a měl na starosti blok 66, který se postupně stal blokem dětským.

Pro tyto děti obstarával větší příděly jídla, ošacení a obuv. Díky zfalšovaným dokumentům a předstírané epidemii tyfu na sklonku války zachránil před jistou smrtí více než dětí. Riskoval a nasazoval přitom vlastní život. Po válce své činy skromně nezdůrazňoval. Nositelem titulu Spravedlivý mezi národy se stal in memoriam, dvacet let po své smrti. Zmíněná cena je určena lidem nežidovského původu, kteří přispěli k záchraně Židů před holokaustem.

O dva roky později byl vyznamenán i medailí Za zásluhy. Publikace vyšla v polovině loňského roku v Třebíči. A za povšimnutí stojí i fakt, že jí napsala Aneta Chytková, která v době, kdy na knize pracovala, byla studentkou gymnázia.

Beseda začne v Fotografie z besedy s Anetou Chytkovou naleznete na facebooku muzea. Milina Matulová zavřít 9. Představuje bohatou produkci manufaktury manželů Grégrových z Velké Bíteše, která se 25 let věnuje výrobě cínových miniatur v té nejvyšší kvalitě.

Návštěvníci se mohou těšit na detailně zpracované a v těch nejpestřejších uniformách vymalované figurky z různých historických období. Většina z nich náleží do éry napoleonských válek, které se bitvou u Štoků roku dotkly i Jihlavska. Kromě připomenutí si časů dětských her může být návštěva výstavy i inspirací pro vlastní pokusy s litím cínových vojáčků.

Jako příklad mohou posloužit vystavené pomůcky k lití figurek a videoprezentace vysvětlující tento proces. Boje napoleonských válek připomenou kulky do pušek nalezené na bitevních polích u Štoků a u Slavkova či dioráma z téže bitvy.

Veřejnost si může prohlédnout také ukázku historického cínového nádobí z muzejních sbírek, které se vyrábělo i v samotné Jihlavě a zdobilo stoly místních měšťanů. Výstava je otevřena v budově Muzea Vysočiny Jihlava, Masarykovo nám. Výstava Správy NP Podyjí a Jihomoravského muzea ve Znojmě nesoucí název Národní park Podyjí — Čtvrtstoletí pro přírodu ukazuje v patnácti tematických okruzích péči o toto chráněné území, rostliny a živočichy závislé na divočině i práci člověka nebo projekty, které mohly Podyjí nenávratně změnit.

Návštěvníci se na výstavě dozvědí například, jak a proč se mění část lesů Podyjí, co pro přírodu znamenala výstavba a provoz vranovské přehrady nebo jakou roli hraje člověk v zachování biologické pestrosti území. A budou moci spatřit i místa, která jsou v národním parku ponechaná samovolnému vývoji.

V rámci výstavy bude k vidění i kolekce velkoformátových fotografií rostlin a živočichů nazvaná Galerie rozmanitosti Podyjí, která vznikla za spolupráce Správy NP Podyjí a časopisu Živa. Výstava v prostorách muzejních arkád potrvá od 2. Vždyť dnešní třicátníci se s psacím strojem prakticky ani nesetkali. Tito a všichni mladší vůbec netuší, co je to páska do psacího stroje či zakládání kopíráků. I to je jeden z důvodů, proč jsme na začátek roku připravili výstavu psacích strojů.

Vystavíme kolekci téměř stovky plně funkčních psacích strojů soukromého sběratele, pana Vlastimila Stehna z Chotěboře, který je sbírá a restauruje více než dvě desítky let. Vystaveny budou krom relativně známých strojů i různé americké speciály, stroj z roku či psací stroj, na kterém psával své historické a biografické romány spisovatel František Kožík. Výstava bude obohacena texty o historii psacích strojů a historickými snímky či kresbami nejstarších modelů a portréty jejich vynálezců.

Autor je velký znalec a chovatel koček, kocourů a kočičáků všelijakých a mnohé okamžiky jejich života zachycuje ve svých kresbách a malbách.

Napsal i celou řadu veselých povídek a vtipných causerií o kočkách, leč jeho tvorba je prakticky neznámá. Je to velký introvert žijící o samotě v malém domku v uherskohradišťské městské části Rybárny.

Bylo velmi obtížné přesvědčit jej, aby část svého dílka zapůjčil k vystavení. O to více věříme, že jeho veselé obrázky obohatí sváteční náladu konce roku a prosvítí lednovou zimu roku následujícího. Výstava bude v Kavárně Muzeum otevřena od pondělí Jen nepatrná část z nich má exotický původ, pochází z dálek, o kterých mnozí z nás jen sní. Výstava Z dalekých cest do muzea není jen prezentací unikátní kolekce cizokrajných předmětů, ale i výsledkem muzejní práce.

Po spletitém bádání v prvotních evidenčních knihách se nám podařilo poodhalit tajemství, komu dříve patřily, a za spolupráce s odborníky z Národní galerie v Praze a Náprstkova muzea upřesnit jejich identifikaci. Návštěvníci budou mít možnost si poprvé prohlédnout šípy, oštěpy, dýky, rybářské nástrahy, sošky i ozdoby domorodců z nejpočetněji zastoupené oblasti Šalomounových ostrovů.

K vidění budou nádherné čínské malby na hedvábí, necuke — miniaturní řezba z Japonska, arabské sandály do veřejných lázní, cuba — záštita samurajského meče či výzbroj perského válečníka.

Kuriozitou výstavy a zároveň nejstaršími sbírkovými předměty jsou egyptské hrobové figurky a fragment tzv. Jejich stáří se datuje na Pozdní dobu — př. Většina předmětů byla z dobrodružných cest přivezena v Ptáte-li se, jak Češi cestovali před více jak sto lety po světě, pak vám doprovodné texty hodně napoví.

Kromě toho získáte informace o cestovatelích, známých památkách a přečtete si úryvky z cestovních deníků. Pro malé zvídavé milovníky suvenýrů a dobrodružství a jejich doprovod bude na pokladně muzea připraven Cestovatelský a sběratelský zápisník muzejní lektorky Mgr. Na muzejní výpravu cestami dávných obchodníků a po nich i prvních cestovatelů tak získáte zábavného a spolehlivého průvodce a společníka, se kterým se na cestě hedvábnou stezkou a ještě dál neztratíte.

Výstava je k vidění od 7. Do uzávěrky jsme obdrželi soutěžních fotografií od 40 autorů nejen z regionu, ale i z řady míst celé republiky. Z toho bylo 22 studentských a 17 žákovských snímků. Vítězům soutěže osobně blahopřál a k účastníkům vernisáže promluvil vedoucí odboru kultury Kraje Vysočina Ing.

Výstava bude v našem muzeu otevřena do Vítězné snímky naleznete na muzejním facebooku. Je již tradicí mnoha telčských obyvatel navštívit v čase adventu a během vánočních svátků betlém manželů Vostrých v muzeu. Betlém manželé Vostří postavili ve druhé polovině Pan Vostrý byl knihtiskař, a tak nejsnáze dostupným materiálem mu byl papír. Kulisy betlému a nepohyblivé figurky jsou z papírmaše, tj. Již manželé Vostří v době adventu umožňovali zhlédnutí betlému za malý poplatek.

Betlém je mechanický, pohyblivý. Původně byl poháněný ručně, klikou. V současné době je celý mechanismus rozpohybován malým elektrickým motorem. V roce byl betlém zakoupen do muzea, které bylo umístěno v bývalé jezuitské koleji. Po přestěhování muzea do zámeckého purkrabství byl betlém instalován v justičním sále, později se betlém spolu s muzeem přestěhoval do prvního patra jižního křídla zámku.

V provozu byl až do roku , kdy jej rozebral a odborně restauroval panem Kamilem Andresem z Třebechovic pod Orebem.

V roce byl betlém znovu instalován v muzeu a dělá radost nejenom dětem, ale i dospělým. Ke konci roku má muzeum z prostor na zámku výpověď. Čeká nás velké balení a stěhování. Muzeum bude nějaký čas fungovat v provizorním režimu, po letech opět v bývalé jezuitské koleji. Betlém manželů Vostrých bude rozebrán a uložen v depozitáři. Na jak dlouho to bude, není v této chvíli jasné.

Jisté však je, že během letošního adventu a Vánoc bude na delší čas poslední možnost betlém zhlédnout. A tak se přijďte potěšit naším betlémem, dokud je to možné. Otevřeno bude o adventních sobotách a nedělích od 10 do 15 hodin, tj.: Výstava je osobitým autorovým pohledem na romantickou krajinu Banátu, ale především zprostředkovává fascinující setkání s tamní komunitou Čechů, jejich kulturou a stále živými tradicemi.

Češi se do Banátu stěhovali v první polovině Přidělených 13 jiter půdy po vymýcení užívali jako pastviny a pole, stavěli grunty a stále si udržovali původní tradice. Dnes je tato část Rumunska místem, které láká téměř nedotčenou přírodou, ale i překvapivými kontrasty starého světa, jež se překotně potkává s novým.

Žijí zde stále Češi, ale vesnice se rychlým tempem vysídlují, populace stárne a je otázkou, zda se s touto ryze českou komunitou potkáme i za pár let. Výstava bude zahájena 1. Máme na mysli tradice, jejichž síla a kouzlo je právě v tom, že k životu prostě patří. Je na každém, zda se k nim hlásí a jak je dodržuje. V naší zemi jsou tradiční hlavně křesťanské Vánoce s Ježíškem, stromečkem, betlémy, někde Vánoce s Ježíškem a místy jen Vánoce s nadílkou.

Jiný kraj, jiný mrav. S tím, jak to chodí v ostatních zemích celé Evropy, se letos mohou návštěvníci seznámit v jihlavském muzeu. Ve spolupráci s Vlastivědným muzeem v Šumperku připravily muzejní výtvarnice Alena Žahourková a Sylva Holendová výstavu, kde je možné se o typických tradicích jiných zemí dočíst a ledacos konkrétního si prohlédnout. Proč třeba v Anglii připravují děti na krb punčochy, v Polsku dávají za okno seno a v Chorvatsku je na Štědrý večer na stole osení?

A v které zemi a proč musí být u dveří miska s vodou pro velbloudy a spoustu dalších zajímavostí se dozvíte na výstavě Vánoční tradice a zvyky v Evropě, která je přístupná v Muzeu Vysočiny Jihlava na Masarykově nám. Helena Benešová se narodila v roce v Chebu, kde žila do svých pěti let. Zde absolvovala reálné gymnázium a po maturitě studovala na pedagogické fakultě v Brně aprobaci dějepis v kombinaci s ruským jazykem. Až do důchodu pak učila na základní škole v Telči. Dětem se věnovala i ve svém volném čase.

Vedla dějepisný kroužek a turistický oddíl. S dětmi se zúčastňovala turistických pochodů, podnikala výlety a o prázdninách s nimi jezdila na putovní tábory. Od roku vedla městskou kroniku, o kterou se starala po dlouhá léta až do roku V roce byla jedním ze znovuzakládajících členů Muzejního spolku v Telči. Pořádala besedy, které se týkaly především historie Telče, bývaly hojně navštěvované.

Řadu let sbírala a sepisovala pověsti z Telče a okolí, jež právě díky Muzejnímu spolku v Telči byly vydány tiskem. Jejím koníčkem bylo výtvarné umění. Byla členkou Spolku sběratelů a přátel exlibris.

V průběhu života nashromáždila stovky drobné grafiky, exlibris a novoročenek, ze kterých je sestavena tato výstava. Ačkoliv se narodila v historickém městě Chebu, doma byla v Telči, kde prožila celých 53 let a kde také Helena Grycová Benešová Letos Muzeum Vysočiny Jihlava ve spolupráci s panem Filipem Kochanem vydalo svůj historicky první kalendář.

Je čtrnáctidenní s velmi podrobným kalendáriem, kde jsou uvedena například i jména, která byla v minulosti nahrazena, rejstřík je rozšířen o historické křesťanské svátky a pamětní dny. Fotografie jsou doprovázeny krátkými popisky či souvisejícími zajímavostmi, a pokud je to možné, vztahují se k datům. V příloze jsou informace o některých připravovaných výstavách v roce Jeden přesný termín, a to vernisáž výstavy ke stému výročí vzniku republiky, se dostal přímo do kalendária.

Filipa Kochana navodí příjemnou, až trochu sentimentální atmosféru dob minulých, ostatními texty vybavila kalendář Sylva Pospíchalová, správce fotoarchivu MVJ. Kalendář je možné zakoupit výhradně na pokladně Muzea Vysočiny Jihlava, Masarykovo nám.

Jste přesvědčení, že tramvaj je výhradně moderní vynález a že nebyla známa již starým Řekům, Číňanům či Babyloňanům? Víte, že v tramvaji pravděpodobně jezdila i Mona Lisa? Uvěříte tomu, že některé tramvaje kdysi křižovaly oceány, nebo tomu, že torzo jihlavské tramvaje ztracené v roce relativně nedávno objevilo vozítko Opportunity na Marsu?

Víte, kde se nachází řídící jednotka našeho vesmíru? Tak to si musíte prohlédnout dvojitou výstavu veselých obrazů a kreseb pábitele Pavla Bezděčky, které budou v Kavárně Muzeum Masarykovo nám. Jedná se o projekt, který vznikl v roce ve Velké Británii a odtud se rozšířil prakticky do celého světa.

V České republice pořádá Science Café od roku zapsaný spolek Otevíráme. Pod jeho záštitou probíhají tyto neformální diskuzní večery již v 19 městech po celém území naší republiky. Jejich smyslem je podle organizátorů společné hledání otázek a odpovědí, představení vědců jako inspirativních osobností a prezentace konkrétních vědeckých výzkumů. Dosud se večerů Science Café zúčastnilo několik stovek vědců napříč různými obory.

Patří mezi ně jak zkušení popularizátoři např. A tak se jednou za měsíc promění muzejní přednáškový sál v útulnou kavárničku, která poskytne prostor pro naslouchání, přemýšlení, diskuze, zkrátka pro sdílení myšlenek s hosty i ostatními posluchači. Velké dobrodružství jménem věda začíná! První setkání tohoto akademického roku se uskuteční Hovořit bude na téma: Co je nového u našich savců?

Malovaný sál Muzea Vysočiny Jihlava, Masarykovo nám. Ve spolupráci s Kavárnou Muzeum Jihlava. Před zahájením Science Café se mimořádně koná komentovaná prohlídka přírodovědných exponátů v expoziční budově na téma: Příběh vlka a dalších velkých savců ve sbírkách Muzea Vysočiny Jihlava. Muzeum Vysočiny Jihlava, Masarykovo nám. Při této příležitosti připravili muzejníci krátkodobou výstavu, která připomene historické etapy vývoje instituce a zároveň představí současné muzejní aktivity.

Počátky muzea v Jihlavě jsou spojeny se vznikem jihlavského Muzejního spolku v roce Ten se konstituoval díky aktivitě německé intelektuální elity, etabloval se jako ryze německá organizace a jako německé začal budovat samotné muzeum. Po mnoha peripetiích způsobených zvraty 1. Od roku přesídlilo muzeum do historických budov č. Na výstavě návštěvníci naleznou zajímavé informace k historii muzea, řadu muzejních exponátů, které představí bohatost sbírkového fondu, a budou mít rovněž možnost seznámit se s činností jednotlivých odborných oddělení.

Samostatně budou také představeny vědecko-výzkumné grantové aktivity, do kterých se muzejní pracovníci v uplynulých letech aktivně zapojili. Návštěvníci si poprvé budou moci prohlédnout i nejnovější přírůstek zoologických sbírek — dermoplastický preparát vlka obecného, který bude po ukončení výstavy trvale přemístěn do přírodovědných expozic. Výstava bude pro veřejnost otevřena v pátek Prohlédnout si ji bude možné do Mladý samec o hmotnosti kolem 40 kg a kohoutkové výšce přes 70 cm byl v březnu tohoto roku usmrcen autodopravou na dálnici D1 poblíž obce Skorkov na Havlíčkobrodsku.

Vlka nejprve prozkoumali odborníci z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR a několika univerzit. Poté jej Myslivecký spolek Herálec, jemuž vzhledem k místu nálezu patřil, daroval našemu muzeu.

Genetické analýzy odhalily, že zvíře přišlo na Českomoravskou vrchovinu z Karpat. Jeho DNA nesla variantu, která se nejčastěji vyskytuje u vlků ze středního a západního Slovenska a polských Beskyd. Po skončení výstavy bude trvale instalován v přírodovědných expozicích našeho muzea.

Zvláštní pozornost bude této majestátní šelmě věnována i v rámci první podzimní Science Café Na řadě výstavních panelů nabízí ukázky archivních záznamů o předcích, které návštěvníka chronologicky provedou od současnosti až k minulosti a umožní mu sledovat vytvoření rodové posloupnosti.

Seznámí se s vyobrazením rodokmenu i se zpracováním rodových kronik, které jsou vrcholem dlouholeté trpělivé práce rodopisného badatele. Rodopisná část je bohatě doprovázena výstavkou krásně vypracovaných erbů.

Uvedením výstavy bude přednáška genealožky Heleny Voldánové nazvaná Rodopis — koníček na celý život, která se koná v úterý Jan Podhola a Helena Voldánová Realizace: Helena Voldánová Heraldické kresby: Slabikář je velmi důležitá záležitost — je to první kniha dítěte, která pro něj při jeho vstupu do školy po celý první školní rok zůstává bránou ke vzdělání.

Zdeňka Markovičová z Vyškova se ke sbírání slabikářů dostala díky své vojenské kariéře. Sbírku začala postupně doplňovat, slabikáře získává nákupem na internetu, na aukcích, v antikvariátech, přímo z nakladatelství, od známých nebo od kolegů sběratelů. Je členkou mezinárodní skupiny Reading Primers Special Interest Group skupina zajímající se o slabikáře a také Klubu sběratelů kuriozit.

Její sbírka v současné době čítá přes slabikářů ze všech koutů světa. Nejvíce zastoupené jsou samozřejmě slabikáře české, nejstarší je z přelomu Přijďte porovnat slabikáře vašich prababiček a babiček nejen s těmi současnými, ale i s těmi, ze kterých se učí děti v Afghánistánu, Arménii, Belgii, Bělorusku, Bulharsku, Číně, Dánsku, Egyptě, Estonsku, Finsku, Francii, Gruzii, Indii, Iránu, Japonsku… Výstava v prostoru velkého výstavního sálu potrvá do Proto v době od 8.

Objeví se tu řada zajímavostí o jihlavských barokních architektonických památkách, o tehdejším malířství, sochařství, o pohřbívání a samozřejmě také o dobových poměrech a politické situaci. Na výstavě budou k vidění dvojrozměrné i trojrozměrné předměty. Jihlavský archiv ze svých fondů zapůjčí listiny, kroniky a další archiválie, muzeum ze svých sbírek vystaví nábytek, obrazy, sklo, cín, porcelán, církevní a jiné předměty. Výstavu doprovodí také přednáška Mgr.

Davida Zimoly o pohřbívání v době baroka. Ta si klade za cíl oživit památky různými způsoby v netradičním večerním a nočním čase. Na Roštejně se návštěvníci budou moci těšit na zábavné hrané prohlídky s názvem O poklad sv. Huberta, inspirované jednou známou televizní soutěží. I samotní návštěvníci si budou moci zasoutěžit a zároveň se dozvědět něco málo o hradě, jeho historii, i některých místních nadpřirozených jevech. Začátky prohlídek jsou v Hradní občerstvení bude otevřeno až do odchodu poslední prohlídky.

Již o den později, v neděli Všichni jsou srdečně zváni! V rámci zahájení se uskuteční i beseda s autorem, fotografem Janem Skalíkem, která bude především zaměřena na lidi a cestu, kterou jsme urazili. Když vezmete do ruky fotoaparát a jedete potkat dějiny z blízka.

Balkánská trasa může být rozcestník pro nás pro všechny, pro staré i nové obyvatele Evropy. Co o ní skutečně víme? Jaká se na této cestě sešla společnost a co z toho všeho zbylo? Jak stát a obstát proti plotům a ostnatým drátům? Jaký je vztah mezi tím, co si média zvykla označit migrační krizí, a celosvětově monitorovanými změnami klimatu a narušené rovnováhy vztahu člověka k vlastní planetě? O tom a mnohém dalším si budeme povídat s autorem fotografií a jedním z těch, kdo se vydali balkánskou trasou opačným směrem mezi prvními.

Beseda s Janem Skalíkem se uskuteční ve středu 2. Dana Horská začala fotografovat v roce po narození první dcery, tehdy se jednalo o fotografie do rodinného alba. V roce si pořídila první digitální fotoaparát značky Konica Minolta a skrze hledáček začala objevovat svět zblízka. Byly to její první snahy o makrofotografii. Postupem času se jako fotoamatér zaměřila hlavně na fotografování krajiny.

V roce si koupila zrcadlovku Canon 40D, s níž nafotila všechny dosavadní snímky. Kromě české krajiny fotografovala na Slovensku, v Polsku, Rakousku a Itálii. Vybranými snímky obesílá různé fotosoutěže.

Zúčastnila se dvou ročníků fotosoutěže v Březinách na téma: Protože žije v Polné, vystavuje své fotografie každoročně v Rérychově galerii v Městském muzeu Polná a také v prostorách budovy polenské pošty. Snímky poskytuje do kalendářů, prospektů a zpravodaje města Polná. Její největší touhou je přinášet fotografiemi radost ostatním, potěšit, pobavit a přimět k zamyšlení.

Také v letošním roce bude mít po dobu letních prázdnin jihlavské muzeum otevřeno i v pondělí. Během léta mohou návštěvníci zhlédnout výstavy Jedeme na dovolenou aneb za hranice všedních dní nebo jenom za humna, unikátní modely Emanuela Hody ve skleněných lahvích a také autorskou výstavu připravenou k životnímu jubileu Bohumily Sarnové-Horkové. Jako bonus nabízíme výstavy v Kavárně Muzeum - do Podobně jako v předchozích letech se mohou malí i velcí těšit na koncerty, divadelní představení nebo speciální prohlídky.

Letní prázdniny budou na Roštejně zahájeny kostýmovanými hranými prohlídkami, které diváky zavedou do doby založení hradu. Setkat se budou moci s hradním pánem a jeho družinou v podání členů DS Karla Čapka z Třeště a v rámci prohlídky bude mimo jiné i možnost ochutnat dobovou krmi.

Prohlídky budou probíhat o celém víkendu 8. Vstupné bude ,- Kč pro dospělé a 60,- Kč pro děti do 15 let. Již v pátek Červenec pak bude uzavřen divadelním představením spolku AJeTo z Počátek, který oživí hrad svým představením Poslední árie dne Bláznivá komedie nás zavede do cukrárny U sladké Žužu, kde prožijeme nečekané peripetie.

Ve dvou termínech se odehrají rovněž noční kostýmované prohlídky. Ty přiblíží zábavnou formou dobu, kdy byl hrad v majetku rodiny Slavatů a sloužil jako lovecké sídlo.

Objeví se i nadpřirozené bytosti spojené právě s lovem a lovectvím. Prohlídky se odehrají v termínech Doporučujeme předchozí rezervaci na tel. Pro organizované skupiny jak dětí tak dospělých, pořádá hrad i speciální noční prohlídku při baterce, při které se návštěvníci mohou vžít do rolí jeho obyvatel v době před mnoha staletími. Dozví se, jaké to bylo žít na podobném sídle, a seznámí se mimo jiné s tím, jak hrady a zámky fungovaly v noci.

Prohlídky se realizují pro skupiny více než 10 osob po předchozí vzájemné domluvě se správou hradu. Dle provozních možností se termíny prohlídek i čas začátku přizpůsobí možnostem skupiny. Během července dojde v návaznosti na průběh stavby k vypsání prvních termínů prohlídek vedoucích právě rekonstruovanou částí hradu. Práce se postupně posouvají do prostoru hradních ochozů a Botanického sálu viz přiložené fotografie , kde budou již na jaře příštího roku zpřístupněny nové expozice.

V souvislosti se stavbou je zrušeno parkoviště před hradem, návštěvníci mohou využít parkování například v jedné z přilehlých obcí — veřejné parkoviště v obci Doupě poblíž hasičské zbrojnice a parkování podél fotbalového hřiště v obci Růžená. Jedná se o práce vytvořené prastarou antickou technikou — malování horkým voskem, tedy enkaustikou. Základem je horký včelí vosk s barevnými pigmenty a nahřívané kovové nástroje.

Autorka v poslední době tuto techniku rozšířila a už nepracuje pouze s enkaustickou žehličkou, ale také s nejrůznějšími nástavci a nástroji, šelakovými nátěry a s horkovzdušnou pistolí.

Krom obrazů tiskne své motivy na různé typy látek a vytváří i drobné šperky. Své obrazy, do nichž vkládá přemíru emocí, nálad a podivných stavů mysli proto ty úlety v názvu výstavy , vystavovala v posledních třech letech na jedenácti autorských výstavách.

Výstava končí v neděli Mahler V pátek V podání severočeského souboru SoliDeo zazní koncertní program s podílem vokální hudby české, latinské, italské a španělské. Dramaturgie koncertu je zaměřena na představení co největšího počtu dobových hudebních nástrojů.

Koncert rozhodně zaujme svou pestrostí — každá další skladba je hrána na jiné hudební nástroje. Soubor SoliDeo vznikl v roce a specializuje se na interpretaci instrumentální a vokální hudby gotické, renesanční a barokní. Koncertní provádění skladeb období Posluchači se tak dostává hodnověrný sluchový i zrakový obraz prováděných skladeb. Každou skladbu interpreti zajímavě uvedou a slovem představí i své nevšední hudební nástroje.

Soubor vystupuje v dobových kutnách, které ještě podtrhují snahu umělců co nejvěrněji zprostředkovat hudbu historicky vzdálenou, ovšem posluchačovu uchu i srdci docela blízkou a srozumitelnou. Předprodej vstupenek je zajištěn na pokladně jihlavského muzea, rezervace možná na mailové adrese oberreiterova muzeum. Retrospektivní výstava je dárkem k autorčinu kulatému životnímu jubileu. Na svém kontě má dosud čtyřicet tři samostatných a devět kolektivních výstav. Návštěvníkům tentokrát představí nejen svá výtvarná díla, ale i tvorbu literární.

K malbě snových a poetických námětů, prezentovaných na několika desítkách obrazů, používá olejové a akvarelové barvy, maluje i akrylem. Ilustruje svou vlastní tvorbu, poezii pro děti i dospělé a je rovněž autorkou řady fejetonů, esejí a autorských recitálů. Uvést musíme i její divadelní produkci, kde je nejen autorkou, účinkující, ale zároveň i scénografkou a návrhářkou kostýmů. Za svou všestrannou uměleckou výtvarnou a literární činnost je nositelkou ceny Unie českých spisovatelů.

Tak to alespoň tvrdí Ottův slovník naučný. A ten mívá pravdu. V Třešti zdá se, nic z toho nechybí — ani prostory a ani ochotníci ochotní hrát divadlo. Je tomu tak od poloviny Na letošní rok nepřipadá žádné výročí, ale i tak jsme se rozhodli nad fenoménem třešťského divadla pozastavit. Muzejní spolek uspořádal komentované promítání historických fotografií z divadelního prostředí a v muzeu jsme na letní turistickou sezónu nachystali výstavu Večer je divadlo. Můžete se na ni přijít podívat do konce září, otevřeno máme každý den kromě pondělí.

V depozitáři muzea je uložen bohatý fotografický materiál a dochovala se i většina plakátů odehraných her. František Strádal, archivář divadla vypracoval seznamy herců a podporovatelů divadelního života. U jmen ochotníků uvádí všechny hry, ve kterých si zahráli.

Jedná se o cenné zdroje informací k dějinám ochotnictví v Třešti. Samotné plakáty mají neskutečnou vypovídací hodnotu. Jeden z nejstarších dokumentuje fakt, že Třešť bývala významnou zastávkou kočovných divadelních společností. Oznamuje, že v červnu roku do Třeště zavítá velká operní, operetní a činoherní společnost Františka Trnky, zdrží se tři dny a odehraje čtyři představení.

Vstupenky byly v předprodeji na neobvyklém místě, u ochotného pana lékárníka Josefa Tomáše. Bylo to potom nejspíš i tak trochu léčivé divadlo. Zve na divadelní frašku ve třech jednáních, která má tajemný název D. Plakáty dokládají i místa, na kterých se divadlo hrálo — bývaly to většinou hospody, hostince, sál pivovaru a až v novějších dobách sokolovna a kulturní dům.

Udivuje nás informace, kolik bylo amatérských herců — své ochotníky měl spolek Sázavan, beseda Mojmír, Dělnická tělocvičná jednota, většina politických stran, Orel, Sokol, hasiči, Akademický feriální klub, mateřská škola Marianum, Beseda katolických mužů a jinochů, Mariánská družina dívek atd. Když se mluví o divadle, zvykli jsme si připomínat rok , kdy byla založena Ochotnická jednota, později pojmenovaná po Karlu Čapkovi.

Není to však začátek ochotnického divadelnictví v Třešti. Už tenkrát mělo bezmála stoletou tradici. Založení Ochotnické jednoty bylo snahou shromáždit nejlepší herce z města v jednom spolku a divadelní tradici dát jakýsi organizovaný rámec.

Za první světové války se mezi obecenstvem jednoho představení objevili dokonce i ruští zajatci, kteří toho času pobývali v Třešti. Možnost navštívit představení dostali jako odměnu, hercům totiž zapůjčili své rubašky a čepice zv. Dvojjazyčné česko-německé plakáty z období druhé světové války s poznámkou, že je Židům vstup do divadla zakázán, jsou sami o sobě víc než výmluvné.

Zjistíme, že se za války hrálo velmi často. Těch odehraných představení z období okupace člověka ze začátku překvapí. Divadlo bylo asi prostředkem, jak tu zlou dobu přečkat. Transformace a potom zmizení názvu dramatického odboru jednoty Orla ze záhlaví plakátů během okupace taktéž o lecčem vypovídá. Ale hrálo se pořád. Také v časech, kdy bylo nutno opatřit si povolení k sehrání divadla i v té nejzapadlejší vesnické hospodě.

V době válek příslušné orgány schvalovaly všechna představení a třídily hry na vhodné a zakázané. Hrálo se však stále. Šily se kostýmy, organizovala sbírka na stavbu kulturního domu, nákup kulis, psaly se divadelní scénáře a nacvičovalo loutkové divadlo.

A dnešní ochotníci, ať už jsou v kterémkoliv spolku, z tohoto zdroje čerpají a na tuto tradici, jejíž začátky nacházíme v první polovině O tom je vlastně výstava v muzeu. Nehledejte v ní konkrétní jména jednotlivých herců — je jich totiž příliš mnoho. Je o fenoménu třešťského divadla. Nejstaršímu bylo v době nástupu do transportu 93 let, nejmladšímu 2 měsíce.

Holokaust je jednou z tragédií naší společné minulosti, kterou je třeba si stále připomínat. Nezapomenout je jediná cesta k naději, že opakování historie nedovolíme. Chceme, aby zaznělo všech jmen, která před sedmdesáti lety představovala jen další položky v mašinerii nenávisti. Každé jméno znamená jeden lidský osud, jeden lidský život.

Dnes vyjádříme vůli uchovat je v paměti pro další generace a předat tuto pomyslnou štafetu dál jako důležitý historický vzkaz a povinnost připomínat viny těch, kteří zločiny páchali, a odpovědnost těch, kteří jejich páchání dopustili. Akce je otevřená veřejnosti, kdokoliv se k ní během dne může připojit a přečíst část seznamu podle toho, jak mu dovolí čas.

Každý bude vítán a každá minuta, kterou věnuje, pomůže nezapomenout. Předpokládaný konec v pozdním odpoledni.

Jihlavské muzeum při této příležitosti připravilo několik akcí pro veřejnost. Na koncertu zazní skladby z řady evropských zemí. V čase od 7. Objeví se tu řada zajímavostí o jihlavských barokních architektonických památkách, o tehdejším malířství, sochařství, o řemeslech a ceších, o pohřbívání a samozřejmě také o dobových poměrech a politické situaci. Na výstavě se objeví řada dvojrozměrných i trojrozměrných předmětů.

V přípravě jsou ještě další zajímavé přednášky. Výstava seznámí se vznikem a postupným vývojem institutu zvaného dovolená a školní prázdniny. Připomeneme podobu letního odpočinku v čase předválečném, kdy byly pobyty na letních bytech běžnou součástí života lépe situovaných rodin a kdy děti trávily svůj čas od svítání do soumraku na čerstvém vzduchu. Vrátíme se i do časů budování socialismu — tedy i do časů kolektivně organizovaného a centrálně plánovaného odpočinku širokých mas.

Zájemci budou mít možnost dozvědět se něco o vzniku turistiky a o tom, jak se jezdilo na hory. Nezapomeneme rovněž na tramping, vodáctví, báječné rodinné dovolené či tábornické pobyty.

Kromě samotné prohlídky výstavy si budou moci návštěvníci také leccos vyzkoušet na vlastní kůži. Zjistíte, jaké to bylo vyplnit žádost o pas či výjezdní doložku, vyhledat spojení v papírovém jízdním řádu či naplánovat dovolenou po známých letoviscích tzv.

Také děti si budou moci prověřit své tábornické schopnosti při plnění různých zábavných úkolů. Ostatně morseovka, uzly či poznávání přírodnin dovedou potrápit i dospěláka. Výstava potrvá ve velkém výstavním sále a přilehlém mázhausu od Přijďte se podívat, zavzpomínat a pobavit se.

Letošní muzejní noc zahájí vokálně-instrumentální soubor La Via s dobovými písněmi z různých koutů staré Evropy. Následovat bude komentovaná prohlídka interaktivní archeologické výstavy Stroj času. Zájemci od 8 do let budou mít možnost naučit se s Mgr. Silvií Čermákovou jednoduchou knižní vazbu a vytvořit si vlastní ex libris.

Kapacita dílny je maximálně 20 osob, místo je třeba si zajistit objednávkou na oberreiterova muzeum. Aleše Hocha s názvem Archeologie — věda pravěká či moderní? Muzejní noc jako tradičně ukončí ohňová show na Masarykově náměstí v podání Umělecké skupiny Fajro z Polné. Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě přispívá k Muzejní a galerijní noci neméně zajímavým programem.

Lákavou nabídkou bude jistě i podvečerní či večerní návštěva Domu Gustava Mahlera s výstavou Bratři Foersterovi — umělci tónu, slova i palety a v případě příznivého počasí i pozorování noční oblohy velkými dalekohledy z brány Matky Boží, které zajišťuje Česká astronomická společnost pobočka Vysočina. I v letošním roce budou mít návštěvníci Muzejní a galerijní noci možnost navštívit Jihlavské podzemí, a to v každou celou hodinu od A na závěr ještě upozornění — vstup do všech výše zmiňovaných objektů je zdarma!

Jak název napovídá, cílem projektu je vybudování zajímavých hradních expozic, kterému ale bude předcházet i rekonstrukce objektu. Obsahem projektu jsou netradiční prohlídky města, poznávání jeho historie a zajímavostí komentované prohlídky, divadelní mikropředstavení, čtení z kronik, besedy a dílny.

Muzeum dále řeší dva projekty z oblasti vědy a výzkumu. Projekt zajistí základní dokumentaci a průzkum unikátně dochovaného těžebního a zpracovatelského středověkého areálu.

Na výsledek posouzení žádostí čeká jihlavské muzeum u projektů, které se týkají sbírek a jejich ochrany restaurování, elektronické zabezpečení sbírek a zřízení preparátorského zoologického pracoviště — celkem za více než Další projekt se týká vytvoření nového webu organizace, předpokládané náklady jsou Tři podané projekty jsou zaměřeny na aplikovaný výzkum: Celkový rozpočet těchto projektů je více než 26 mil.

Kč, v případě získání finanční podpory by muzeum disponovalo na jejich řešení částkou asi 9 mil. Vypravíme se na týden do doby přelomu Budeme objevovat zajímavé a možná zapomenuté stavby, domy i jejich obyvatele. Budeme objevovat, co z města zmizelo se starým světem a co se narodilo do moderní doby. Budeme experimentovat a tvořit.

V renesanční, gotické a dalších dílnách se vžijeme do kůže starých mistrů, řemeslníků, umělců a stavitelů. Tábor je určen dětem od 8 do 12 let a kapacita je 15 dětí.

Dětem se budou věnovat zkušení muzejní lektoři a pedagogové. Veškeré informace naleznete na webových stránkách Muzea Vysočiny Jihlava http: Výstava Z dalekých cest do muzea není jen prezentací unikátní kolekce cizokrajných předmětů, ale po spletitém bádání v prvotních evidenčních knihách nám poodhalí i tajemství — komu dříve patřily. Za největšího přispěvatele můžeme považovat již dávno zapomenutého jihlavského rodáka Richarda Deutsche, který sloužil u rakousko-uherského válečného námořnictva.

Na svých cestách poznal kraje vzdálených světadílů, odkud přivezl mnoho vzácných předmětů. Návštěvníci si tak poprvé mohou prohlédnout šípy, oštěpy, dýky, rybářské nástrahy, sošky, ozdoby i nádoby dovezené převážně ze Šalamounových ostrovů.

Ptáte-li se, jak Češi cestovali před více jak sto lety po světě, pak vám doprovodné texty přiblíží přípravu na cestu, dopravní prostředky, ubytování, stravování, odívání atd. Kuriozitou výstavy a zároveň nejstarším sbírkovým předmětem je fragment tzv. Jeho stáří kolegové z Náprstkova muzea v Praze datují na Pozdní dobu — př. Město Třešť je svou betlémskou tradicí proslulé. Muzejní betlémy vystavované ve stálé expozici jsou již řadu let jedním ze zastavení na tzv.

Tvorba současných autorů je ve sbírkovém fondu muzea zastoupena velmi skromně. Proto nákupní komise jihlavského muzea schválila nákup betlémů od dvou autorů. Stolní betlém Evžena Hamtáka Stolní betlém současného řezbáře Evžena Hamtáka je vytvořen z přírodního, nebarveného lipového dřeva.

Betlém obsahuje jednu stavbu — zbořeniště a soubor figurek — sv. Rodinu, tříkrálový průvod, anděla, pastýře, muzikanty a darovníky, celkem 12 figurek lidských postav a 12 figurek zvířat ovečky, vůl a osel.

Autor reprezentuje současnou generaci třešťských řezbářů betlémových a šachových figurek. Jeho tvorba má nezaměnitelný a velmi osobitý rukopis. Je dokladem současné tvorby, ale autor se již několik let vyřezávání nevěnuje.

Josef Bílý začat tvořit v roce a dodnes zhotovil asi 10 autorských betlémů a namaloval přibližně 22 lončoftů k betlémům. Betlém obsahuje 40 figurek lidí sv.

Rodina, tříkrálový průvod, darovníci a dalších 40 figurek a doplňků ovce, stromy. Součástí tohoto celku je i historické zbořeniště, které je dílem autora Antonína Roháčka. Práce obou autorů je kvalitní a dokazuje, že betlémářství v Třešti je stále živou tradicí. Oba betlémy tvoří naprosto funkční celek, který je možné využít při krátkodobých výstavách, příp. Provoz objektu však bude omezen pouze částečně — svým návštěvníkům hrad nabídne základní expoziční trasu, výstup do věže i pravidelné kulturní akce.

Sezona byla na hradě zahájena již o prvním dubnovém víkendu a za celý tento měsíc si i přes poměrně chladné počasí našlo do roštejnských interiérů cestu na 2 návštěvníků. Šest dnů v týdnu bude hrad otevřen až do konce září, v říjnu potom již pouze o víkendech. S přípravou na větší nápor návštěvníků pomohli o posledním dubnovém víkendu rovněž skauti ze střediska Divočáci Jihlava, kteří podobně jako loni realizovali některé úklidové a údržbové práce v rámci projektu Skautský dobrý skutek.

Mimo úklidu se věnovali i tvořivé činnosti, která spočívala ve výrobě několika sad deskových her domino, mlýn, dáma, pexeso z přírodních materiálů, které si budou moci návštěvníci od následujícího prodlouženého víkendu zdarma zapůjčit a ukrátit a zpříjemnit si tak čas pobytu na nádvoří.

V letošním roce budou práce probíhat v prostoru hradních ochozů, kaple sv. Eustacha a Botanického sálu. Nově upravená trasa, která bude interaktivní a zaměřená na témata přírody, lovectví a myslivosti, bude zpřístupněna na přelomu května a června Uvedené prostory jsou již proto od začátku sezony pro veřejnost uzavřeny.

V letních měsících pak v návaznosti na průběh stavby budou vypisovány speciální prohlídky vedoucí skrze obnovovanou část hradu, informace budou dostupné na webových stránkách www. Uvedenými informačními kanály budou šířeny i novinky o průběhu projektu, dokumentační fotografie apod. I přes probíhající stavební obnovu bude v roce stále přístupná trasa A zařízené hradní interiéry a věž. Návštěvníky čekají rovněž tradiční kulturní akce — první z nich bude již Mezi další budou patřit například divadelní prohlídky hradu 8.

O den později bude podobně jako v loňském roce pořádáno malé jazzové odpoledne, které představuje návaznost na tradici jazzových festivalů na hradě. V letních měsících budou realizovány rovněž kostýmované noční prohlídky přibližující humorným způsobem historii hradu — termíny jsou Nejblíž by k tomu asi měly Sestřičky , ale pořád to není samozřejmost, s jakou se třeba z Waitsových Rain Dogs vyloupne Downtown Train.

Toma Waitse samozřejmě nezmiňuji náhodou, spřízněnost s jeho typem písničkářství je zcela zřetelná. Hudba si bere prostředky z každého žánru, který se zrovna hodí, a sjednocuje ji garážově-jazzový zvuk. Ten není nikdy příliš uhlazený, ale taky neklouže k agresivitě, dokonce ani v punkově našlapané S prostě.

Do jednotného zvukového kabátu se ale vejde jak country Sestřičky , tak dechovka Svatba. Jaroslav Záděra má u svého jména na bookletu uveden alibisticky pouze hlas, a ne zpěv — zůstává opravdu někde na půli cesty mezi zpěvem a výraznou recitací. Připomene tím dávná Homérova vystoupení, ale zároveň se dostáváme k věcem, které nás z waitsovského světa poněkud vytrhují a obracejí zpět k našemu undergroundu.

Záděrův projev je zcela přesvědčivý, to je celkem mimo pochybnosti, ale má svoje hudební meze a dost možná s nimi souvisí i zmíněná absence hitu. Kapela s takovým nezpěvákem se pochopitelně nesoustřeďuje na výrazné melodie, ale nebylo by vůbec od věci tento problém nějak vyřešit. Za absolutní vrchol alba pokládám předposlední píseň Tiše s jemně proaranžovanými perkusivními zvuky a opravdu tichou recitací textu. Bylo by ale fajn, kdyby měla někde na albu svůj melodický protipól.

Kromě Homérových textů se na albu objevují tři zhudebněné básně Milana Kozelky , jejichž osamělý a svérázný svět se s Homérovým v mnohém myšlenkově stýká. Jestli by případně stačily na celé album, je jiná otázka, ale je potřeba si ji položit. Využívat Homérovu pozůstalost nebude možné donekonečna a hledat stejně kvalitního textaře může kapelu v budoucnosti dostat do nepříjemné situace. Závěrečná Záděrova koláž z erotických inzerátů Privát je v centru, dá se parkovat Obal digipaku se pěkně schází s hudbou alba — nakreslil jej Marian Palla a mám fakticky nepodložené podezření na jeho vliv i při vymýšlení titulu S rozkoší vylizuju omáčku jedná se o verš z písně Špinavej.

Booklet obsahuje texty — část jako naskenované strojopisy z Homérova archivu, část je dosázená v grafickém studiu. Použití různých písem a celkové zpracování zřejmě úmyslně evokují domácí grafické kutilství, dojem autenticity posilují ručně dopisované poznámky, akordy a podobně. Děti kapitána Morgana natočily album písniček, které si sami asi nezazpíváte. Poslouchat se ale bez problémů dají i několikrát po sobě.

Ciment se zcela otevřeně hlásí k obskurnímu světu metalových tancovaček, ale zároveň je schopen jej pozorovat a ironicky komentovat. Fru Fru si berou inspirace ze všech možných hudebních koutů, album je písničkově chytlavé a pohromadě jej drží především zvuk a zpěv. Při zachování skupinového soundu je tu zřetelná snaha přiřadit každé písni hudební balení, které vychází z jejího obsahu a reflektuje náladu textu. K víře se Oboroh hlásí otevřeně a současným jazykem, ale bez naivity a bez hysterie — to je přinejmenším velmi sympatická kombinace.

Podtitulem Bohatýrsko-milostná hudební komedie o dvanácti obrazech označilo svoji nejnovější inscenaci Tři mušketýři Městské divadlo Brno, které tímto titulem zároveň zahájilo provoz letní scény v Biskupském dvoře. Není třeba se kočkovat o žánrové vymezení této ponejvíce hry se zpěvy. Důležitější je, co tato open air produkce divákovi nabízí…  více.

Na včerejším  Koncertu hejtmana jihomoravského kraje  na slavkovském zámku představil světoznámý kontratenorista Dominique Visse i s nově vzniklým hudebním tělesem Vis musica nevážné, komické a někdy i drze ironické skladby. A nebyla to náhoda. Další koncert hudebního festivalu  Concentus Moraviae , jehož letošní ročník je zasvěcen hudbě a humoru, tak svrchovaně naplnil dramaturgickou linku.

Visse se navíc s úspěchem představil již na třech festivalových ročnících. Nazpívat album notoricky známých jazzových standardů v překladech do češtiny a přitom si nejen nevylámat zuby, ale dokonce působit přirozeně a v rámci možností i originálně je mimořádně náročná disciplína. Na tom, že se zdárně pohybuje na samé hraně sentimentu a bluesové ryzosti, mají velkou zásluhu i texty Ester Kočičkové. Mandolinista Martin Krajíček hraje v kapelách různých žánrů. Od loňského roku je také pořadelem Mandolínového festivalu v Boskovicích.

Letošní ročník se bude konat od 8. Brno, vítěz finále Porty z roku , vydala po čtyřech letech nové album. Vedle nového příjmení baskytaristky ale stále je to tatáž Barbora, která před lety — tehdy ještě dívčí a dětskou — kapelu spoluzakládala došlo v sestavě k důležité změně. Bývalá perkusistka Lenka Ručková se tím pádem mohla naplno přesunout ke klavíru. Jinak zůstává vše zdánlivě při starém: Ten hrají po muzikantské stránce mistrně — k jejich zručnosti, kterou v jednotlivých písních dávají najevo, nelze mít výhrad.

Samotný repertoár už na minulém albu vyrostl z dětských let a novinka je pochopitelně i v tomto ohledu ještě o kus dospělejší. Kapela vlastně nepřekvapila nějakým nečekaným posunem.

Ale výsledek je o kus vyzrálejší a sebevědomější. A přibylo také vážných, a přitom důvěryhodně podaných témat. Humor a hudba představuje letos spojení, které tvoří páteř a jednotící téma celého festivalu. Dramaturgie festivalu je letos dílem belgického muzikologa a básníka Jellea Dierickxe. Pokud se Dierickxovi podařilo stvořit pestrý program festivalu, který od počátku až do konce nabízí hudební humor ve všech podobách, pak zahajovací koncert bylo možné vnímat jako souhrn popsaného koncepctu.

O nelehký úkol provést stylově diametrálně odlišná a humorem propojená díla se v případě včera postaral orchestr PKF — Prague Philharmonia pod vedením dirigenta Marka Ivanoviće.

Miloš Štědroň se letos podílí jako rezidenční umělec na festivalu Concentus Moraviae. Stalo se to vítanou záminkou k rozhovoru. Byl věnován jeho muzikantským začátkům, jeho cestě k hudebnímu vzdělání, jeho uměleckému vývoji a jeho znamenitým učitelům, příklonu k odkazu hudební avantgardy i příčině, proč se k ní záhy dobral určitého odstupu, jak se zasvětil věrné a úspěšné spolupráci s Divadlem Husa na provázku i jak se ho dotýkaly dobové politické proměny, jak překonával jejich tlak, jak spolupracoval se zakázaným dramatikem a svým dnešním tazatelem, jak tvořil pro skvělé Due Boemi di Praga, jak vyučoval hudbě a hudebním dějinám a působil jako oblíbený popularizátor, jak zasvěceně vykládal starou hudbu, ale i Leoše Janáčka, jak pracoval jako editor, jak se stal významnou a známou kulturní osobností, a to nejen brněnskou, a jak všemi úlohami, které si vytkl a jež za svůj pestrý a bohatý tvůrčí život plnil a plní, jak tím vším je rád.

Písně na sebe sice nenavazovaly přímo, ale díky drobným detailům, textovým i hudebním, jako by jedna s druhou souvisely. Na novince  Bleděmodré město  však jde kapela mnohem dál. Tentokrát je to tematicky sevřený celek, věnovaný městu Brnu, propracovaný do posledního detailu.

.

Tematicke akce eroticke dopisovani

SEX KARLOVARSKY KRAJ NAVRATDOREALITY COM

Po válce své činy skromně nezdůrazňoval. Nositelem titulu Spravedlivý mezi národy se stal in memoriam, dvacet let po své smrti. Zmíněná cena je určena lidem nežidovského původu, kteří přispěli k záchraně Židů před holokaustem. O dva roky později byl vyznamenán i medailí Za zásluhy. Publikace vyšla v polovině loňského roku v Třebíči. A za povšimnutí stojí i fakt, že jí napsala Aneta Chytková, která v době, kdy na knize pracovala, byla studentkou gymnázia. Beseda začne v Fotografie z besedy s Anetou Chytkovou naleznete na facebooku muzea.

Milina Matulová zavřít 9. Představuje bohatou produkci manufaktury manželů Grégrových z Velké Bíteše, která se 25 let věnuje výrobě cínových miniatur v té nejvyšší kvalitě. Návštěvníci se mohou těšit na detailně zpracované a v těch nejpestřejších uniformách vymalované figurky z různých historických období. Většina z nich náleží do éry napoleonských válek, které se bitvou u Štoků roku dotkly i Jihlavska.

Kromě připomenutí si časů dětských her může být návštěva výstavy i inspirací pro vlastní pokusy s litím cínových vojáčků. Jako příklad mohou posloužit vystavené pomůcky k lití figurek a videoprezentace vysvětlující tento proces. Boje napoleonských válek připomenou kulky do pušek nalezené na bitevních polích u Štoků a u Slavkova či dioráma z téže bitvy.

Veřejnost si může prohlédnout také ukázku historického cínového nádobí z muzejních sbírek, které se vyrábělo i v samotné Jihlavě a zdobilo stoly místních měšťanů. Výstava je otevřena v budově Muzea Vysočiny Jihlava, Masarykovo nám. Výstava Správy NP Podyjí a Jihomoravského muzea ve Znojmě nesoucí název Národní park Podyjí — Čtvrtstoletí pro přírodu ukazuje v patnácti tematických okruzích péči o toto chráněné území, rostliny a živočichy závislé na divočině i práci člověka nebo projekty, které mohly Podyjí nenávratně změnit.

Návštěvníci se na výstavě dozvědí například, jak a proč se mění část lesů Podyjí, co pro přírodu znamenala výstavba a provoz vranovské přehrady nebo jakou roli hraje člověk v zachování biologické pestrosti území. A budou moci spatřit i místa, která jsou v národním parku ponechaná samovolnému vývoji. V rámci výstavy bude k vidění i kolekce velkoformátových fotografií rostlin a živočichů nazvaná Galerie rozmanitosti Podyjí, která vznikla za spolupráce Správy NP Podyjí a časopisu Živa. Výstava v prostorách muzejních arkád potrvá od 2.

Vždyť dnešní třicátníci se s psacím strojem prakticky ani nesetkali. Tito a všichni mladší vůbec netuší, co je to páska do psacího stroje či zakládání kopíráků. I to je jeden z důvodů, proč jsme na začátek roku připravili výstavu psacích strojů. Vystavíme kolekci téměř stovky plně funkčních psacích strojů soukromého sběratele, pana Vlastimila Stehna z Chotěboře, který je sbírá a restauruje více než dvě desítky let.

Vystaveny budou krom relativně známých strojů i různé americké speciály, stroj z roku či psací stroj, na kterém psával své historické a biografické romány spisovatel František Kožík.

Výstava bude obohacena texty o historii psacích strojů a historickými snímky či kresbami nejstarších modelů a portréty jejich vynálezců. Autor je velký znalec a chovatel koček, kocourů a kočičáků všelijakých a mnohé okamžiky jejich života zachycuje ve svých kresbách a malbách.

Napsal i celou řadu veselých povídek a vtipných causerií o kočkách, leč jeho tvorba je prakticky neznámá. Je to velký introvert žijící o samotě v malém domku v uherskohradišťské městské části Rybárny. Bylo velmi obtížné přesvědčit jej, aby část svého dílka zapůjčil k vystavení. O to více věříme, že jeho veselé obrázky obohatí sváteční náladu konce roku a prosvítí lednovou zimu roku následujícího.

Výstava bude v Kavárně Muzeum otevřena od pondělí Jen nepatrná část z nich má exotický původ, pochází z dálek, o kterých mnozí z nás jen sní. Výstava Z dalekých cest do muzea není jen prezentací unikátní kolekce cizokrajných předmětů, ale i výsledkem muzejní práce. Po spletitém bádání v prvotních evidenčních knihách se nám podařilo poodhalit tajemství, komu dříve patřily, a za spolupráce s odborníky z Národní galerie v Praze a Náprstkova muzea upřesnit jejich identifikaci.

Návštěvníci budou mít možnost si poprvé prohlédnout šípy, oštěpy, dýky, rybářské nástrahy, sošky i ozdoby domorodců z nejpočetněji zastoupené oblasti Šalomounových ostrovů. K vidění budou nádherné čínské malby na hedvábí, necuke — miniaturní řezba z Japonska, arabské sandály do veřejných lázní, cuba — záštita samurajského meče či výzbroj perského válečníka.

Kuriozitou výstavy a zároveň nejstaršími sbírkovými předměty jsou egyptské hrobové figurky a fragment tzv. Jejich stáří se datuje na Pozdní dobu — př. Většina předmětů byla z dobrodružných cest přivezena v Ptáte-li se, jak Češi cestovali před více jak sto lety po světě, pak vám doprovodné texty hodně napoví.

Kromě toho získáte informace o cestovatelích, známých památkách a přečtete si úryvky z cestovních deníků. Pro malé zvídavé milovníky suvenýrů a dobrodružství a jejich doprovod bude na pokladně muzea připraven Cestovatelský a sběratelský zápisník muzejní lektorky Mgr. Na muzejní výpravu cestami dávných obchodníků a po nich i prvních cestovatelů tak získáte zábavného a spolehlivého průvodce a společníka, se kterým se na cestě hedvábnou stezkou a ještě dál neztratíte.

Výstava je k vidění od 7. Do uzávěrky jsme obdrželi soutěžních fotografií od 40 autorů nejen z regionu, ale i z řady míst celé republiky. Z toho bylo 22 studentských a 17 žákovských snímků. Vítězům soutěže osobně blahopřál a k účastníkům vernisáže promluvil vedoucí odboru kultury Kraje Vysočina Ing.

Výstava bude v našem muzeu otevřena do Vítězné snímky naleznete na muzejním facebooku. Je již tradicí mnoha telčských obyvatel navštívit v čase adventu a během vánočních svátků betlém manželů Vostrých v muzeu. Betlém manželé Vostří postavili ve druhé polovině Pan Vostrý byl knihtiskař, a tak nejsnáze dostupným materiálem mu byl papír. Kulisy betlému a nepohyblivé figurky jsou z papírmaše, tj. Již manželé Vostří v době adventu umožňovali zhlédnutí betlému za malý poplatek.

Betlém je mechanický, pohyblivý. Původně byl poháněný ručně, klikou. V současné době je celý mechanismus rozpohybován malým elektrickým motorem. V roce byl betlém zakoupen do muzea, které bylo umístěno v bývalé jezuitské koleji. Po přestěhování muzea do zámeckého purkrabství byl betlém instalován v justičním sále, později se betlém spolu s muzeem přestěhoval do prvního patra jižního křídla zámku.

V provozu byl až do roku , kdy jej rozebral a odborně restauroval panem Kamilem Andresem z Třebechovic pod Orebem. V roce byl betlém znovu instalován v muzeu a dělá radost nejenom dětem, ale i dospělým. Ke konci roku má muzeum z prostor na zámku výpověď. Čeká nás velké balení a stěhování. Muzeum bude nějaký čas fungovat v provizorním režimu, po letech opět v bývalé jezuitské koleji. Betlém manželů Vostrých bude rozebrán a uložen v depozitáři. Na jak dlouho to bude, není v této chvíli jasné.

Jisté však je, že během letošního adventu a Vánoc bude na delší čas poslední možnost betlém zhlédnout. A tak se přijďte potěšit naším betlémem, dokud je to možné. Otevřeno bude o adventních sobotách a nedělích od 10 do 15 hodin, tj.: Výstava je osobitým autorovým pohledem na romantickou krajinu Banátu, ale především zprostředkovává fascinující setkání s tamní komunitou Čechů, jejich kulturou a stále živými tradicemi.

Češi se do Banátu stěhovali v první polovině Přidělených 13 jiter půdy po vymýcení užívali jako pastviny a pole, stavěli grunty a stále si udržovali původní tradice. Dnes je tato část Rumunska místem, které láká téměř nedotčenou přírodou, ale i překvapivými kontrasty starého světa, jež se překotně potkává s novým. Žijí zde stále Češi, ale vesnice se rychlým tempem vysídlují, populace stárne a je otázkou, zda se s touto ryze českou komunitou potkáme i za pár let. Výstava bude zahájena 1.

Máme na mysli tradice, jejichž síla a kouzlo je právě v tom, že k životu prostě patří. Je na každém, zda se k nim hlásí a jak je dodržuje.

V naší zemi jsou tradiční hlavně křesťanské Vánoce s Ježíškem, stromečkem, betlémy, někde Vánoce s Ježíškem a místy jen Vánoce s nadílkou. Jiný kraj, jiný mrav. S tím, jak to chodí v ostatních zemích celé Evropy, se letos mohou návštěvníci seznámit v jihlavském muzeu. Ve spolupráci s Vlastivědným muzeem v Šumperku připravily muzejní výtvarnice Alena Žahourková a Sylva Holendová výstavu, kde je možné se o typických tradicích jiných zemí dočíst a ledacos konkrétního si prohlédnout.

Proč třeba v Anglii připravují děti na krb punčochy, v Polsku dávají za okno seno a v Chorvatsku je na Štědrý večer na stole osení? A v které zemi a proč musí být u dveří miska s vodou pro velbloudy a spoustu dalších zajímavostí se dozvíte na výstavě Vánoční tradice a zvyky v Evropě, která je přístupná v Muzeu Vysočiny Jihlava na Masarykově nám. Helena Benešová se narodila v roce v Chebu, kde žila do svých pěti let. Zde absolvovala reálné gymnázium a po maturitě studovala na pedagogické fakultě v Brně aprobaci dějepis v kombinaci s ruským jazykem.

Až do důchodu pak učila na základní škole v Telči. Dětem se věnovala i ve svém volném čase. Vedla dějepisný kroužek a turistický oddíl. S dětmi se zúčastňovala turistických pochodů, podnikala výlety a o prázdninách s nimi jezdila na putovní tábory. Od roku vedla městskou kroniku, o kterou se starala po dlouhá léta až do roku V roce byla jedním ze znovuzakládajících členů Muzejního spolku v Telči.

Pořádala besedy, které se týkaly především historie Telče, bývaly hojně navštěvované. Řadu let sbírala a sepisovala pověsti z Telče a okolí, jež právě díky Muzejnímu spolku v Telči byly vydány tiskem. Jejím koníčkem bylo výtvarné umění. Byla členkou Spolku sběratelů a přátel exlibris.

V průběhu života nashromáždila stovky drobné grafiky, exlibris a novoročenek, ze kterých je sestavena tato výstava. Ačkoliv se narodila v historickém městě Chebu, doma byla v Telči, kde prožila celých 53 let a kde také Helena Grycová Benešová Letos Muzeum Vysočiny Jihlava ve spolupráci s panem Filipem Kochanem vydalo svůj historicky první kalendář.

Je čtrnáctidenní s velmi podrobným kalendáriem, kde jsou uvedena například i jména, která byla v minulosti nahrazena, rejstřík je rozšířen o historické křesťanské svátky a pamětní dny. Fotografie jsou doprovázeny krátkými popisky či souvisejícími zajímavostmi, a pokud je to možné, vztahují se k datům. V příloze jsou informace o některých připravovaných výstavách v roce Jeden přesný termín, a to vernisáž výstavy ke stému výročí vzniku republiky, se dostal přímo do kalendária.

Filipa Kochana navodí příjemnou, až trochu sentimentální atmosféru dob minulých, ostatními texty vybavila kalendář Sylva Pospíchalová, správce fotoarchivu MVJ. Kalendář je možné zakoupit výhradně na pokladně Muzea Vysočiny Jihlava, Masarykovo nám.

Jste přesvědčení, že tramvaj je výhradně moderní vynález a že nebyla známa již starým Řekům, Číňanům či Babyloňanům? Víte, že v tramvaji pravděpodobně jezdila i Mona Lisa?

Uvěříte tomu, že některé tramvaje kdysi křižovaly oceány, nebo tomu, že torzo jihlavské tramvaje ztracené v roce relativně nedávno objevilo vozítko Opportunity na Marsu? Víte, kde se nachází řídící jednotka našeho vesmíru? Tak to si musíte prohlédnout dvojitou výstavu veselých obrazů a kreseb pábitele Pavla Bezděčky, které budou v Kavárně Muzeum Masarykovo nám.

Jedná se o projekt, který vznikl v roce ve Velké Británii a odtud se rozšířil prakticky do celého světa. V České republice pořádá Science Café od roku zapsaný spolek Otevíráme. Pod jeho záštitou probíhají tyto neformální diskuzní večery již v 19 městech po celém území naší republiky. Jejich smyslem je podle organizátorů společné hledání otázek a odpovědí, představení vědců jako inspirativních osobností a prezentace konkrétních vědeckých výzkumů.

Dosud se večerů Science Café zúčastnilo několik stovek vědců napříč různými obory. Patří mezi ně jak zkušení popularizátoři např. A tak se jednou za měsíc promění muzejní přednáškový sál v útulnou kavárničku, která poskytne prostor pro naslouchání, přemýšlení, diskuze, zkrátka pro sdílení myšlenek s hosty i ostatními posluchači.

Velké dobrodružství jménem věda začíná! První setkání tohoto akademického roku se uskuteční Hovořit bude na téma: Co je nového u našich savců?

Malovaný sál Muzea Vysočiny Jihlava, Masarykovo nám. Ve spolupráci s Kavárnou Muzeum Jihlava. Před zahájením Science Café se mimořádně koná komentovaná prohlídka přírodovědných exponátů v expoziční budově na téma: Příběh vlka a dalších velkých savců ve sbírkách Muzea Vysočiny Jihlava. Muzeum Vysočiny Jihlava, Masarykovo nám. Při této příležitosti připravili muzejníci krátkodobou výstavu, která připomene historické etapy vývoje instituce a zároveň představí současné muzejní aktivity. Počátky muzea v Jihlavě jsou spojeny se vznikem jihlavského Muzejního spolku v roce Ten se konstituoval díky aktivitě německé intelektuální elity, etabloval se jako ryze německá organizace a jako německé začal budovat samotné muzeum.

Po mnoha peripetiích způsobených zvraty 1. Od roku přesídlilo muzeum do historických budov č. Na výstavě návštěvníci naleznou zajímavé informace k historii muzea, řadu muzejních exponátů, které představí bohatost sbírkového fondu, a budou mít rovněž možnost seznámit se s činností jednotlivých odborných oddělení. Samostatně budou také představeny vědecko-výzkumné grantové aktivity, do kterých se muzejní pracovníci v uplynulých letech aktivně zapojili.

Návštěvníci si poprvé budou moci prohlédnout i nejnovější přírůstek zoologických sbírek — dermoplastický preparát vlka obecného, který bude po ukončení výstavy trvale přemístěn do přírodovědných expozic. Výstava bude pro veřejnost otevřena v pátek Prohlédnout si ji bude možné do Mladý samec o hmotnosti kolem 40 kg a kohoutkové výšce přes 70 cm byl v březnu tohoto roku usmrcen autodopravou na dálnici D1 poblíž obce Skorkov na Havlíčkobrodsku.

Vlka nejprve prozkoumali odborníci z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR a několika univerzit. Poté jej Myslivecký spolek Herálec, jemuž vzhledem k místu nálezu patřil, daroval našemu muzeu. Genetické analýzy odhalily, že zvíře přišlo na Českomoravskou vrchovinu z Karpat.

Jeho DNA nesla variantu, která se nejčastěji vyskytuje u vlků ze středního a západního Slovenska a polských Beskyd. Po skončení výstavy bude trvale instalován v přírodovědných expozicích našeho muzea.

Zvláštní pozornost bude této majestátní šelmě věnována i v rámci první podzimní Science Café Na řadě výstavních panelů nabízí ukázky archivních záznamů o předcích, které návštěvníka chronologicky provedou od současnosti až k minulosti a umožní mu sledovat vytvoření rodové posloupnosti. Seznámí se s vyobrazením rodokmenu i se zpracováním rodových kronik, které jsou vrcholem dlouholeté trpělivé práce rodopisného badatele.

Rodopisná část je bohatě doprovázena výstavkou krásně vypracovaných erbů. Uvedením výstavy bude přednáška genealožky Heleny Voldánové nazvaná Rodopis — koníček na celý život, která se koná v úterý Jan Podhola a Helena Voldánová Realizace: Helena Voldánová Heraldické kresby: Slabikář je velmi důležitá záležitost — je to první kniha dítěte, která pro něj při jeho vstupu do školy po celý první školní rok zůstává bránou ke vzdělání. Zdeňka Markovičová z Vyškova se ke sbírání slabikářů dostala díky své vojenské kariéře.

Sbírku začala postupně doplňovat, slabikáře získává nákupem na internetu, na aukcích, v antikvariátech, přímo z nakladatelství, od známých nebo od kolegů sběratelů. Je členkou mezinárodní skupiny Reading Primers Special Interest Group skupina zajímající se o slabikáře a také Klubu sběratelů kuriozit. Její sbírka v současné době čítá přes slabikářů ze všech koutů světa. Nejvíce zastoupené jsou samozřejmě slabikáře české, nejstarší je z přelomu Přijďte porovnat slabikáře vašich prababiček a babiček nejen s těmi současnými, ale i s těmi, ze kterých se učí děti v Afghánistánu, Arménii, Belgii, Bělorusku, Bulharsku, Číně, Dánsku, Egyptě, Estonsku, Finsku, Francii, Gruzii, Indii, Iránu, Japonsku… Výstava v prostoru velkého výstavního sálu potrvá do Proto v době od 8.

Objeví se tu řada zajímavostí o jihlavských barokních architektonických památkách, o tehdejším malířství, sochařství, o pohřbívání a samozřejmě také o dobových poměrech a politické situaci. Na výstavě budou k vidění dvojrozměrné i trojrozměrné předměty.

Jihlavský archiv ze svých fondů zapůjčí listiny, kroniky a další archiválie, muzeum ze svých sbírek vystaví nábytek, obrazy, sklo, cín, porcelán, církevní a jiné předměty. Výstavu doprovodí také přednáška Mgr. Davida Zimoly o pohřbívání v době baroka. Ta si klade za cíl oživit památky různými způsoby v netradičním večerním a nočním čase.

Na Roštejně se návštěvníci budou moci těšit na zábavné hrané prohlídky s názvem O poklad sv. Huberta, inspirované jednou známou televizní soutěží. I samotní návštěvníci si budou moci zasoutěžit a zároveň se dozvědět něco málo o hradě, jeho historii, i některých místních nadpřirozených jevech.

Začátky prohlídek jsou v Hradní občerstvení bude otevřeno až do odchodu poslední prohlídky. Již o den později, v neděli Všichni jsou srdečně zváni!

V rámci zahájení se uskuteční i beseda s autorem, fotografem Janem Skalíkem, která bude především zaměřena na lidi a cestu, kterou jsme urazili. Když vezmete do ruky fotoaparát a jedete potkat dějiny z blízka.

Balkánská trasa může být rozcestník pro nás pro všechny, pro staré i nové obyvatele Evropy. Co o ní skutečně víme? Jaká se na této cestě sešla společnost a co z toho všeho zbylo? Jak stát a obstát proti plotům a ostnatým drátům? Jaký je vztah mezi tím, co si média zvykla označit migrační krizí, a celosvětově monitorovanými změnami klimatu a narušené rovnováhy vztahu člověka k vlastní planetě?

O tom a mnohém dalším si budeme povídat s autorem fotografií a jedním z těch, kdo se vydali balkánskou trasou opačným směrem mezi prvními.

Beseda s Janem Skalíkem se uskuteční ve středu 2. Dana Horská začala fotografovat v roce po narození první dcery, tehdy se jednalo o fotografie do rodinného alba. V roce si pořídila první digitální fotoaparát značky Konica Minolta a skrze hledáček začala objevovat svět zblízka. Byly to její první snahy o makrofotografii.

Postupem času se jako fotoamatér zaměřila hlavně na fotografování krajiny. V roce si koupila zrcadlovku Canon 40D, s níž nafotila všechny dosavadní snímky.

Kromě české krajiny fotografovala na Slovensku, v Polsku, Rakousku a Itálii. Vybranými snímky obesílá různé fotosoutěže. Zúčastnila se dvou ročníků fotosoutěže v Březinách na téma: Protože žije v Polné, vystavuje své fotografie každoročně v Rérychově galerii v Městském muzeu Polná a také v prostorách budovy polenské pošty.

Snímky poskytuje do kalendářů, prospektů a zpravodaje města Polná. Její největší touhou je přinášet fotografiemi radost ostatním, potěšit, pobavit a přimět k zamyšlení.

Také v letošním roce bude mít po dobu letních prázdnin jihlavské muzeum otevřeno i v pondělí. Během léta mohou návštěvníci zhlédnout výstavy Jedeme na dovolenou aneb za hranice všedních dní nebo jenom za humna, unikátní modely Emanuela Hody ve skleněných lahvích a také autorskou výstavu připravenou k životnímu jubileu Bohumily Sarnové-Horkové. Jako bonus nabízíme výstavy v Kavárně Muzeum - do Podobně jako v předchozích letech se mohou malí i velcí těšit na koncerty, divadelní představení nebo speciální prohlídky.

Letní prázdniny budou na Roštejně zahájeny kostýmovanými hranými prohlídkami, které diváky zavedou do doby založení hradu.

Setkat se budou moci s hradním pánem a jeho družinou v podání členů DS Karla Čapka z Třeště a v rámci prohlídky bude mimo jiné i možnost ochutnat dobovou krmi. Prohlídky budou probíhat o celém víkendu 8.

Vstupné bude ,- Kč pro dospělé a 60,- Kč pro děti do 15 let. Již v pátek Červenec pak bude uzavřen divadelním představením spolku AJeTo z Počátek, který oživí hrad svým představením Poslední árie dne Bláznivá komedie nás zavede do cukrárny U sladké Žužu, kde prožijeme nečekané peripetie. Ve dvou termínech se odehrají rovněž noční kostýmované prohlídky. Ty přiblíží zábavnou formou dobu, kdy byl hrad v majetku rodiny Slavatů a sloužil jako lovecké sídlo.

Objeví se i nadpřirozené bytosti spojené právě s lovem a lovectvím. Prohlídky se odehrají v termínech Doporučujeme předchozí rezervaci na tel. Pro organizované skupiny jak dětí tak dospělých, pořádá hrad i speciální noční prohlídku při baterce, při které se návštěvníci mohou vžít do rolí jeho obyvatel v době před mnoha staletími. Dozví se, jaké to bylo žít na podobném sídle, a seznámí se mimo jiné s tím, jak hrady a zámky fungovaly v noci. Prohlídky se realizují pro skupiny více než 10 osob po předchozí vzájemné domluvě se správou hradu.

Dle provozních možností se termíny prohlídek i čas začátku přizpůsobí možnostem skupiny. Během července dojde v návaznosti na průběh stavby k vypsání prvních termínů prohlídek vedoucích právě rekonstruovanou částí hradu.

Práce se postupně posouvají do prostoru hradních ochozů a Botanického sálu viz přiložené fotografie , kde budou již na jaře příštího roku zpřístupněny nové expozice.

V souvislosti se stavbou je zrušeno parkoviště před hradem, návštěvníci mohou využít parkování například v jedné z přilehlých obcí — veřejné parkoviště v obci Doupě poblíž hasičské zbrojnice a parkování podél fotbalového hřiště v obci Růžená.

Jedná se o práce vytvořené prastarou antickou technikou — malování horkým voskem, tedy enkaustikou. Základem je horký včelí vosk s barevnými pigmenty a nahřívané kovové nástroje.

Autorka v poslední době tuto techniku rozšířila a už nepracuje pouze s enkaustickou žehličkou, ale také s nejrůznějšími nástavci a nástroji, šelakovými nátěry a s horkovzdušnou pistolí.

Krom obrazů tiskne své motivy na různé typy látek a vytváří i drobné šperky. Své obrazy, do nichž vkládá přemíru emocí, nálad a podivných stavů mysli proto ty úlety v názvu výstavy , vystavovala v posledních třech letech na jedenácti autorských výstavách.

Výstava končí v neděli Mahler V pátek V podání severočeského souboru SoliDeo zazní koncertní program s podílem vokální hudby české, latinské, italské a španělské. Dramaturgie koncertu je zaměřena na představení co největšího počtu dobových hudebních nástrojů. Koncert rozhodně zaujme svou pestrostí — každá další skladba je hrána na jiné hudební nástroje.

Soubor SoliDeo vznikl v roce a specializuje se na interpretaci instrumentální a vokální hudby gotické, renesanční a barokní. Koncertní provádění skladeb období Posluchači se tak dostává hodnověrný sluchový i zrakový obraz prováděných skladeb. Každou skladbu interpreti zajímavě uvedou a slovem představí i své nevšední hudební nástroje. Soubor vystupuje v dobových kutnách, které ještě podtrhují snahu umělců co nejvěrněji zprostředkovat hudbu historicky vzdálenou, ovšem posluchačovu uchu i srdci docela blízkou a srozumitelnou.

Předprodej vstupenek je zajištěn na pokladně jihlavského muzea, rezervace možná na mailové adrese oberreiterova muzeum. Retrospektivní výstava je dárkem k autorčinu kulatému životnímu jubileu. Na svém kontě má dosud čtyřicet tři samostatných a devět kolektivních výstav. Návštěvníkům tentokrát představí nejen svá výtvarná díla, ale i tvorbu literární.

K malbě snových a poetických námětů, prezentovaných na několika desítkách obrazů, používá olejové a akvarelové barvy, maluje i akrylem. Ilustruje svou vlastní tvorbu, poezii pro děti i dospělé a je rovněž autorkou řady fejetonů, esejí a autorských recitálů. Uvést musíme i její divadelní produkci, kde je nejen autorkou, účinkující, ale zároveň i scénografkou a návrhářkou kostýmů.

Za svou všestrannou uměleckou výtvarnou a literární činnost je nositelkou ceny Unie českých spisovatelů. Tak to alespoň tvrdí Ottův slovník naučný. A ten mívá pravdu. V Třešti zdá se, nic z toho nechybí — ani prostory a ani ochotníci ochotní hrát divadlo.

Je tomu tak od poloviny Na letošní rok nepřipadá žádné výročí, ale i tak jsme se rozhodli nad fenoménem třešťského divadla pozastavit. Muzejní spolek uspořádal komentované promítání historických fotografií z divadelního prostředí a v muzeu jsme na letní turistickou sezónu nachystali výstavu Večer je divadlo. Můžete se na ni přijít podívat do konce září, otevřeno máme každý den kromě pondělí. V depozitáři muzea je uložen bohatý fotografický materiál a dochovala se i většina plakátů odehraných her.

František Strádal, archivář divadla vypracoval seznamy herců a podporovatelů divadelního života. U jmen ochotníků uvádí všechny hry, ve kterých si zahráli. Jedná se o cenné zdroje informací k dějinám ochotnictví v Třešti. Samotné plakáty mají neskutečnou vypovídací hodnotu.

Jeden z nejstarších dokumentuje fakt, že Třešť bývala významnou zastávkou kočovných divadelních společností. Oznamuje, že v červnu roku do Třeště zavítá velká operní, operetní a činoherní společnost Františka Trnky, zdrží se tři dny a odehraje čtyři představení. Vstupenky byly v předprodeji na neobvyklém místě, u ochotného pana lékárníka Josefa Tomáše.

Bylo to potom nejspíš i tak trochu léčivé divadlo. Zve na divadelní frašku ve třech jednáních, která má tajemný název D. Plakáty dokládají i místa, na kterých se divadlo hrálo — bývaly to většinou hospody, hostince, sál pivovaru a až v novějších dobách sokolovna a kulturní dům.

Udivuje nás informace, kolik bylo amatérských herců — své ochotníky měl spolek Sázavan, beseda Mojmír, Dělnická tělocvičná jednota, většina politických stran, Orel, Sokol, hasiči, Akademický feriální klub, mateřská škola Marianum, Beseda katolických mužů a jinochů, Mariánská družina dívek atd.

Když se mluví o divadle, zvykli jsme si připomínat rok , kdy byla založena Ochotnická jednota, později pojmenovaná po Karlu Čapkovi. Není to však začátek ochotnického divadelnictví v Třešti. Už tenkrát mělo bezmála stoletou tradici. Založení Ochotnické jednoty bylo snahou shromáždit nejlepší herce z města v jednom spolku a divadelní tradici dát jakýsi organizovaný rámec.

Za první světové války se mezi obecenstvem jednoho představení objevili dokonce i ruští zajatci, kteří toho času pobývali v Třešti. Možnost navštívit představení dostali jako odměnu, hercům totiž zapůjčili své rubašky a čepice zv.

Dvojjazyčné česko-německé plakáty z období druhé světové války s poznámkou, že je Židům vstup do divadla zakázán, jsou sami o sobě víc než výmluvné. Zjistíme, že se za války hrálo velmi často. Těch odehraných představení z období okupace člověka ze začátku překvapí. Divadlo bylo asi prostředkem, jak tu zlou dobu přečkat. Transformace a potom zmizení názvu dramatického odboru jednoty Orla ze záhlaví plakátů během okupace taktéž o lecčem vypovídá.

Ale hrálo se pořád. Také v časech, kdy bylo nutno opatřit si povolení k sehrání divadla i v té nejzapadlejší vesnické hospodě. V době válek příslušné orgány schvalovaly všechna představení a třídily hry na vhodné a zakázané.

Hrálo se však stále. Šily se kostýmy, organizovala sbírka na stavbu kulturního domu, nákup kulis, psaly se divadelní scénáře a nacvičovalo loutkové divadlo. A dnešní ochotníci, ať už jsou v kterémkoliv spolku, z tohoto zdroje čerpají a na tuto tradici, jejíž začátky nacházíme v první polovině O tom je vlastně výstava v muzeu. Nehledejte v ní konkrétní jména jednotlivých herců — je jich totiž příliš mnoho. Je o fenoménu třešťského divadla.

Nejstaršímu bylo v době nástupu do transportu 93 let, nejmladšímu 2 měsíce. Holokaust je jednou z tragédií naší společné minulosti, kterou je třeba si stále připomínat. Nezapomenout je jediná cesta k naději, že opakování historie nedovolíme. Chceme, aby zaznělo všech jmen, která před sedmdesáti lety představovala jen další položky v mašinerii nenávisti.

Každé jméno znamená jeden lidský osud, jeden lidský život. Dnes vyjádříme vůli uchovat je v paměti pro další generace a předat tuto pomyslnou štafetu dál jako důležitý historický vzkaz a povinnost připomínat viny těch, kteří zločiny páchali, a odpovědnost těch, kteří jejich páchání dopustili.

Akce je otevřená veřejnosti, kdokoliv se k ní během dne může připojit a přečíst část seznamu podle toho, jak mu dovolí čas. Každý bude vítán a každá minuta, kterou věnuje, pomůže nezapomenout. Předpokládaný konec v pozdním odpoledni. Jihlavské muzeum při této příležitosti připravilo několik akcí pro veřejnost. Na koncertu zazní skladby z řady evropských zemí.

V čase od 7. Objeví se tu řada zajímavostí o jihlavských barokních architektonických památkách, o tehdejším malířství, sochařství, o řemeslech a ceších, o pohřbívání a samozřejmě také o dobových poměrech a politické situaci. Na výstavě se objeví řada dvojrozměrných i trojrozměrných předmětů. V přípravě jsou ještě další zajímavé přednášky. Výstava seznámí se vznikem a postupným vývojem institutu zvaného dovolená a školní prázdniny. Připomeneme podobu letního odpočinku v čase předválečném, kdy byly pobyty na letních bytech běžnou součástí života lépe situovaných rodin a kdy děti trávily svůj čas od svítání do soumraku na čerstvém vzduchu.

Vrátíme se i do časů budování socialismu — tedy i do časů kolektivně organizovaného a centrálně plánovaného odpočinku širokých mas. Zájemci budou mít možnost dozvědět se něco o vzniku turistiky a o tom, jak se jezdilo na hory. Nezapomeneme rovněž na tramping, vodáctví, báječné rodinné dovolené či tábornické pobyty. Kromě samotné prohlídky výstavy si budou moci návštěvníci také leccos vyzkoušet na vlastní kůži. Zjistíte, jaké to bylo vyplnit žádost o pas či výjezdní doložku, vyhledat spojení v papírovém jízdním řádu či naplánovat dovolenou po známých letoviscích tzv.

Také děti si budou moci prověřit své tábornické schopnosti při plnění různých zábavných úkolů. Ostatně morseovka, uzly či poznávání přírodnin dovedou potrápit i dospěláka. Výstava potrvá ve velkém výstavním sále a přilehlém mázhausu od Přijďte se podívat, zavzpomínat a pobavit se. Letošní muzejní noc zahájí vokálně-instrumentální soubor La Via s dobovými písněmi z různých koutů staré Evropy. Následovat bude komentovaná prohlídka interaktivní archeologické výstavy Stroj času.

Zájemci od 8 do let budou mít možnost naučit se s Mgr. Silvií Čermákovou jednoduchou knižní vazbu a vytvořit si vlastní ex libris. Kapacita dílny je maximálně 20 osob, místo je třeba si zajistit objednávkou na oberreiterova muzeum. Aleše Hocha s názvem Archeologie — věda pravěká či moderní?

Muzejní noc jako tradičně ukončí ohňová show na Masarykově náměstí v podání Umělecké skupiny Fajro z Polné. Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě přispívá k Muzejní a galerijní noci neméně zajímavým programem. Lákavou nabídkou bude jistě i podvečerní či večerní návštěva Domu Gustava Mahlera s výstavou Bratři Foersterovi — umělci tónu, slova i palety a v případě příznivého počasí i pozorování noční oblohy velkými dalekohledy z brány Matky Boží, které zajišťuje Česká astronomická společnost pobočka Vysočina.

I v letošním roce budou mít návštěvníci Muzejní a galerijní noci možnost navštívit Jihlavské podzemí, a to v každou celou hodinu od A na závěr ještě upozornění — vstup do všech výše zmiňovaných objektů je zdarma! Jak název napovídá, cílem projektu je vybudování zajímavých hradních expozic, kterému ale bude předcházet i rekonstrukce objektu. Obsahem projektu jsou netradiční prohlídky města, poznávání jeho historie a zajímavostí komentované prohlídky, divadelní mikropředstavení, čtení z kronik, besedy a dílny.

Muzeum dále řeší dva projekty z oblasti vědy a výzkumu. Projekt zajistí základní dokumentaci a průzkum unikátně dochovaného těžebního a zpracovatelského středověkého areálu.

Na výsledek posouzení žádostí čeká jihlavské muzeum u projektů, které se týkají sbírek a jejich ochrany restaurování, elektronické zabezpečení sbírek a zřízení preparátorského zoologického pracoviště — celkem za více než Další projekt se týká vytvoření nového webu organizace, předpokládané náklady jsou Tři podané projekty jsou zaměřeny na aplikovaný výzkum: Celkový rozpočet těchto projektů je více než 26 mil.

Kč, v případě získání finanční podpory by muzeum disponovalo na jejich řešení částkou asi 9 mil. Vypravíme se na týden do doby přelomu Budeme objevovat zajímavé a možná zapomenuté stavby, domy i jejich obyvatele. Budeme objevovat, co z města zmizelo se starým světem a co se narodilo do moderní doby. Budeme experimentovat a tvořit. V renesanční, gotické a dalších dílnách se vžijeme do kůže starých mistrů, řemeslníků, umělců a stavitelů. Tábor je určen dětem od 8 do 12 let a kapacita je 15 dětí.

Dětem se budou věnovat zkušení muzejní lektoři a pedagogové. Veškeré informace naleznete na webových stránkách Muzea Vysočiny Jihlava http: Výstava Z dalekých cest do muzea není jen prezentací unikátní kolekce cizokrajných předmětů, ale po spletitém bádání v prvotních evidenčních knihách nám poodhalí i tajemství — komu dříve patřily. Za největšího přispěvatele můžeme považovat již dávno zapomenutého jihlavského rodáka Richarda Deutsche, který sloužil u rakousko-uherského válečného námořnictva.

Na svých cestách poznal kraje vzdálených světadílů, odkud přivezl mnoho vzácných předmětů. Návštěvníci si tak poprvé mohou prohlédnout šípy, oštěpy, dýky, rybářské nástrahy, sošky, ozdoby i nádoby dovezené převážně ze Šalamounových ostrovů.

Ptáte-li se, jak Češi cestovali před více jak sto lety po světě, pak vám doprovodné texty přiblíží přípravu na cestu, dopravní prostředky, ubytování, stravování, odívání atd.

Kuriozitou výstavy a zároveň nejstarším sbírkovým předmětem je fragment tzv. Jeho stáří kolegové z Náprstkova muzea v Praze datují na Pozdní dobu — př. Město Třešť je svou betlémskou tradicí proslulé. Muzejní betlémy vystavované ve stálé expozici jsou již řadu let jedním ze zastavení na tzv.

Tvorba současných autorů je ve sbírkovém fondu muzea zastoupena velmi skromně. Proto nákupní komise jihlavského muzea schválila nákup betlémů od dvou autorů. Stolní betlém Evžena Hamtáka Stolní betlém současného řezbáře Evžena Hamtáka je vytvořen z přírodního, nebarveného lipového dřeva. Betlém obsahuje jednu stavbu — zbořeniště a soubor figurek — sv. Rodinu, tříkrálový průvod, anděla, pastýře, muzikanty a darovníky, celkem 12 figurek lidských postav a 12 figurek zvířat ovečky, vůl a osel.

Autor reprezentuje současnou generaci třešťských řezbářů betlémových a šachových figurek. Jeho tvorba má nezaměnitelný a velmi osobitý rukopis. Je dokladem současné tvorby, ale autor se již několik let vyřezávání nevěnuje. Josef Bílý začat tvořit v roce a dodnes zhotovil asi 10 autorských betlémů a namaloval přibližně 22 lončoftů k betlémům. Betlém obsahuje 40 figurek lidí sv. Rodina, tříkrálový průvod, darovníci a dalších 40 figurek a doplňků ovce, stromy.

Součástí tohoto celku je i historické zbořeniště, které je dílem autora Antonína Roháčka. Práce obou autorů je kvalitní a dokazuje, že betlémářství v Třešti je stále živou tradicí.

Oba betlémy tvoří naprosto funkční celek, který je možné využít při krátkodobých výstavách, příp. Provoz objektu však bude omezen pouze částečně — svým návštěvníkům hrad nabídne základní expoziční trasu, výstup do věže i pravidelné kulturní akce.

Sezona byla na hradě zahájena již o prvním dubnovém víkendu a za celý tento měsíc si i přes poměrně chladné počasí našlo do roštejnských interiérů cestu na 2 návštěvníků. Šest dnů v týdnu bude hrad otevřen až do konce září, v říjnu potom již pouze o víkendech.

S přípravou na větší nápor návštěvníků pomohli o posledním dubnovém víkendu rovněž skauti ze střediska Divočáci Jihlava, kteří podobně jako loni realizovali některé úklidové a údržbové práce v rámci projektu Skautský dobrý skutek. Mimo úklidu se věnovali i tvořivé činnosti, která spočívala ve výrobě několika sad deskových her domino, mlýn, dáma, pexeso z přírodních materiálů, které si budou moci návštěvníci od následujícího prodlouženého víkendu zdarma zapůjčit a ukrátit a zpříjemnit si tak čas pobytu na nádvoří.

V letošním roce budou práce probíhat v prostoru hradních ochozů, kaple sv. Eustacha a Botanického sálu. Nově upravená trasa, která bude interaktivní a zaměřená na témata přírody, lovectví a myslivosti, bude zpřístupněna na přelomu května a června Uvedené prostory jsou již proto od začátku sezony pro veřejnost uzavřeny. V letních měsících pak v návaznosti na průběh stavby budou vypisovány speciální prohlídky vedoucí skrze obnovovanou část hradu, informace budou dostupné na webových stránkách www.

Uvedenými informačními kanály budou šířeny i novinky o průběhu projektu, dokumentační fotografie apod. I přes probíhající stavební obnovu bude v roce stále přístupná trasa A zařízené hradní interiéry a věž. Návštěvníky čekají rovněž tradiční kulturní akce — první z nich bude již Mezi další budou patřit například divadelní prohlídky hradu 8.

O den později bude podobně jako v loňském roce pořádáno malé jazzové odpoledne, které představuje návaznost na tradici jazzových festivalů na hradě. V letních měsících budou realizovány rovněž kostýmované noční prohlídky přibližující humorným způsobem historii hradu — termíny jsou Zahájení prohlídek bude vždy od Návštěvníky bude po celý rok vítat i před dvěma lety nově upravené předhradí s možností posezení v altánech či využití ohniště k opékání buřtů apod.

Návštěvníkům představíme výrobky dráteníků nejen z České republiky, ale i ze Slovenska. O tom, že rozhodně bude na co se dívat, svědčí i fakt, že Petr Musil byl jedním z prvních novodobých dráteníků a založil také vlastní drátenickou školu.

Absolventy této drátenické školy a mistry Cechu česko-moravských uměleckých dráteníků jsou i další z vystavujících. Rovněž jméno Lubomíra Dunaje je mezi dráteníky známé — je autorem několika publikací o drátování. Na této výstavě budou hrát prim vejce — křepelčí, slepičí, kachní, husí a pštrosí — nejpočetněji, tj. Uvidíte různé druhy drátenických opletů i v kombinaci s dalšími komponenty a technikami — kresbou, vyškrabováním a lepením.

Od roku pořádáme v jihlavském muzeu drátenické kurzy — konalo se jich 21 a zúčastnilo se jich zhruba osob. Výrobky šesti z nich budete mít také možnost zhlédnout na výstavě. Výstava bude zahájena poněkud netradičně - jarmarkem, který se uskuteční v sobotu 8. Pokud budete mít zájem si něco hezkého od vystavujících drátenic koupit a podívat se na ukázku výroby, přijďte — jste srdečně zváni! Výstava potrvá v malém výstavním sále do Anebo se alespoň těší eminentnímu zájmu, neboť je spojena s jistým očekáváním, završuje dlouhý proces materializace určité ideje či konceptu.

Obdobně je tomu s klasickou grafikou, teprve v tisku jako finálním výstupu můžeme uvidět skutečnou podobu díla, do té doby mnohdy pracně připravovaného s různou dávkou nejistoty, zda vše dopadne, jak je zamýšleno. Tisk je tedy čímsi fascinujícím, kroužíme kolem něj jako můry kolem lampy, je lákavým okamžikem zlomu, neboť obrazí naše schopnosti a záměry či ukazuje, zda jsme pohořeli. Výstavní soubor tisků ukazuje v průřezu pole našeho zájmu, spektrum možností.

Skrze tyto rozmanité otisky může bádavý divák vyčíst jednotlivé matrice, celou cestu vzniku až k prvotnímu nápadu autora i kus jeho myšlenkového světa. Je jedno, zda jde o tvorbu volnou nebo užitou.

Tisky také odkazují k možným cestám v technologickém smyslu slova: Odkazují ke všemu, čím se zabýváme ve škole — ať už jde o formu iluzivně-obrazovou: Výstava prací studentů oboru Reklamní tvorba Střední uměleckoprůmyslové školy Jihlava-Helenín bude v prostoru Kavárny Muzeum k vidění od 4. Starobylé řemeslo, které má v dnešní době především estetický účel, budou prezentovat novodobí dráteníci, jejichž práce ovšem vychází z osvědčených tradičních technik. Své výrobky zde představí osm členů Cechu česko-moravských uměleckých dráteníků z celé republiky: Po celou návštěvnickou sezónu — tedy do Přijďte se podívat, jste srdečně zváni!

Výstava je koncipována jako představení novinek z tvorby členů spolku a jejich hostů z posledního tvůrčího období zhruba jednoho roku. SVUV je dobrovolnou výběrovou organizací výtvarných umělců. Zastoupení členů spolku v různých oblastech výtvarné tvorby je různorodé a pestré, někteří z výtvarníků se profilují i ve více oblastech, jako jsou: V současné době má spolek 31 členů.

Výstava bude zahájena vernisáží ve čtvrtek Aneb sekni, bouchni, pohřbi, spleť, nazuj… Interaktivní archeologická výstava, na které není zakázáno dotýkat se exponátů, ale naopak přikázáno vše vlastnoručně vyzkoušet! Zajímá vás, jak řezaly pravěké kamenné nože a zda je vůbec možné pokácet strom kamennou sekerou?

Jak namáhavé asi bylo namlet si ručně hrst mouky? Nebo si jen utkat pruh látky, abyste v zimě nezmrzli? Víte, jak fungoval nejstarší soustruh? Prošli jste se někdy ve středověkých botách po kamenné podlaze?

Víte, jak vypadá opravdový pergamen? A zvládli byste vytvořit iluminaci jako z pravé kroniky? Napadlo vás někdy, jak pracné bylo ručně razit mince? Nebo vyrobit pevnou, dobře padnoucí zbroj spojením tisíce drobných kroužků? Znáte ten pocit, když v ruce třímáte meč a štít? A co teprve vydat se s nimi na cestu do Valhally? A jaké by bylo stát se středověkým rytířem, který svým dřevcem v turnaji sráží jednoho soka za druhým?

Trefili byste vůbec svůj cíl ze hřbetu koně? Přijďte do jihlavského muzea a přeneste se na chvíli pomocí stroje času do minulosti, znovu zakusit věci dávno zapomenuté… Pozor, vše na vlastní nebezpečí: Fotografie Od úterý Autorka, která netvrdí, že je fotografka, ale fotí, jak umí a baví jí to, říká: Snažím se zachytit to, co mi přijde do cesty, Musí to být jiné, vtipné, zajímavé. Jde o zachycení okamžiku. Celý proces je o určité hravosti, napětí, vzrušení a osobním pocitu.

Připomínkou tohoto výročí bude i premiéra koncertního pásma Hudba v myšlenkách Masarykových, které vytvořili Jindřich Macek a Jitka Baštová. V Malovaném sále jihlavského muzea zazní v podání akordeonu Jitky Baštové a loutny Jindřicha Macka hudba česká i slovenská doplněná průvodním slovem o T. Posluchači vyslechnou jeho poselství, množství citátů a připomenou si významné události z jeho života. Prostor bude věnován hudbě klasické A.

Martinů , ale i současné P. Předprodej vstupenek zahájen 1. Náplní výstavy bude tematická expozice dioramat: Lego město s kolejištěm a letištěm, rozsáhlá sbírka středověkých hradů, dále např.

Naleznete zde také sbírku dnes již nevyráběných kostiček, kousátek, chrastítek a dalších zajímavostí pro batolata, která byla známa pod pojmem Lego Baby Primo. Pro návštěvníky něžného pohlaví bude ke zhlédnutí série Lego Elves. Tovární sety z různých časových období budou v jednotlivých tematických celcích při vzájemném porovnávání představovat na první pohled patrné proporční, hmotové i estetické rozdíly na časové ose dle roku vydání exponátů a dostupných kostek někdejší produkce společnosti LEGO.

Pro děti bude připraven plnohodnotně vybavený dětský koutek, ke stavění ve dvou sekcích kostky Duplo i Classic — Basic. Návštěvníci si mohou také v pokladně výstavy zakoupit vybrané druhy nových stavebnic Lego za skvělé ceny.

Součástí akce bude pro návštěvníky výstavy i několik překvapení. Zajisté je na co se těšit. Petr Šimr - Peesko® Mgr. Pro návštěvníky bude otevřena od 8.

Výstava o zoo bude nejen pro pamětníky, ale skutečně pro celou rodinu! Součástí expozice budou nové i historické informace o zoo, spousta pohlednic, plakátů, trojrozměrné exponáty, nebo třeba ukázka veterinárních nástrojů.

Děti navíc jistě ocení i hrací koutek. Součástí výstavy bude Nejen o historii zoo bude v malovaném sále Muzea Vysočiny vyprávět Ing. Eliška Kubíková, ředitelka jihlavské zoo. Jejím autorem je známý zoolog a popularizátor RNDr. V období — zastával funkci vedoucího zoologického oddělení a krátce i zástupce ředitele Přírodovědeckého muzea NM. Řadu let se věnoval i pedagogické činnosti, přednášel na Přírodovědecké fakultě UK a na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.

Jeho profesní zájem se soustřeďuje zejména na zoogeografii, ekologii, biologii a ochranářskou problematiku savců, zvláště pak drobných forem — hmyzožravců, netopýrů a hlodavců. Publikoval téměř vědeckých prací a řadu monografií. Výraznou měrou přispěl zejména k mapování výskytu našich savců a sledování změn v jejich rozšíření.

Výsledky dokumentující vývoj naší savčí zvířeny zúročil jako hlavní autor i editor v unikátní devítidílné řadě monografií Atlasu rozšíření savců v České republice — a následně ve spolupráci s J. Gaislerem v knize Savci České republiky V rámci své specializace se podílel i na mezinárodních evropských mapovacích projektech.

Za výsledky vědecké práce získal v roce Cenu ministra životního prostředí ČR. Je také autorem mnoha populárně naučných článků např. Horáček, , , Vyhubená zvířata , Ohrožená zvířata , Naši netopýři aj. Jako editor stál u zrodu dvanáctidílné encyklopedie Svět zvířat, za kterou získal výroční cenu nakladatelství Albatros Velkého úspěchu se dočkala Encyklopedie naší přírody , její rozšířená verze Encyklopedie evropské přírody byla přeložena do více než 10 jazyků.

Je členem redakční rady časopisu Živa a nakladatelství Academia. Nedílnou součástí jeho tvorby je příprava různých výstavních projektů v Národním muzeu i jinde Voda a život, Nejsme na planetě sami — ježek, Neznámý svět drobných savců, Cesta Severem a naposledy expozice Archa Noemova aj.

V posledních letech se hodně věnuje fotografování zejména savců a krajiny. Součástí slavnostního zahájení výstavy, které proběhne ve čtvrtek 2. Poutavou formou návštěvníky zavede do světa často přehlížených drobných rostlinek, jejichž krásu je nutné zkoumat s lupou v ruce či pod mikroskopem. Podtitul výstavy zároveň upozorňuje na starobylý původ této skupiny organismů.

Krásu opomíjeného světa mechorostů je možné obdivovat na stovce uměleckých makro i mikrofotografií Štěpána Kovala, který patří k evropské fotografické špičce specializující se na tuto skupinu. Pro ty zvídavé a školou povinné je připraveno několik panelů se základními informacemi o jejich životním cyklu, stavbě těla, významu v přírodě i pro člověka či o historii zkoumání.

Své nové poznatky pak mohou návštěvníci využít při zodpovídání všetečných otázek prostřednictvím interaktivních boxů. Děti pak jistě zaujmou pokusy vysvětlující hospodaření mechů a rašeliníků s vodou. Výstava byla vytvořena pracovníky Vlastivědného muzea v Olomouci pod vedením Mgr. Autorka fotografuje převážně přírodu, kde ji okouzluje atmosféra okamžiku. Ve svých fotografiích se snaží zachytit nálady a pocity, které jí příroda poskytuje. Vystavenou kolekci snímků, zachycující především kouzla světel, stínů a odrazů na vodní hladině, nazvala Voda v proměnách.

Fotografie jsou jen minimálně tónově upraveny a rozhodně zaujmou každého romantika a citlivého pozorovatele. Pavel Bezděčka 9. Do uzávěrky jsme obdrželi soutěžních fotografií od 55 autorů nejen z regionu, ale i z řady míst celé republiky. Z toho bylo 51 studentských a 24 žákovských snímků. Vítězům soutěže osobně blahopřála i náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina Ing.

Vítězné snímky naleznete na muzejním facebooku Pavel Bezděčka 8. Je i jedním z těch, co udržují tradici betlémské cesty — poslední dobou staví rodinný betlém, který je možné v době kolem Vánoc navštívit. Svoji výtvarnou tvorbu ale zatím prezentoval poskrovnu.

A právě s ní Vás chceme seznámit na letošní výstavě v třešťském muzeu, kterou zahájíme 9. František Novák se v okolí prezentoval jen při společných výstavách jihlavského spolku Ji. Galerie AVU v Praze byla místem, kde autor v loňském roce prezentoval své práce spolu se spolužákem Ondřejem Basjukem na výstavě Meeting - styčným bodem obou autorů byla kresba tužkou na papíře a důraz na lidskou figuru.

Následovala diplomantská výstava ve Veletržním paláci a v letošním roce výstavy v Galerii Havelka v Praze a v Galerii Ateliér Síň na židovském hřbitově v Telči. Zrealizoval také projekt na poslední třešťské Cihelně.

Figury v životní velikosti kreslené tužkou, zachycené v rozličných gestech a posléze vyřezané a nainstalované jako prostorové objekty se vzájemně ovlivňují a budí emoce a potvrzují tak zájem autora o lidské tělo v různých polohách. Svou inspiraci hledá ve skutečných situacích, lidech a příbězích. Autor často ztvárňuje lidi z okraje společnosti a sociální rozměr je to, co z tvorby Františka Nováka zaznívá velmi naléhavě.

Do uzávěrky jsme obdrželi soutěžních fotografií od 57 autorů nejen z regionu, ale i z řady míst celé republiky. Soutěž i výstava, která bude otevřena do Další beseda z velmi volného cyklu Dějiny na vlastní kůži přinese příběhy z války, na kterou se v médiích za poslední čas skoro zapomnělo. Michal Kislicki je hlavní koordinátor pomoci na východní Ukrajině, a to v neziskové organizaci Chuť pomáhat. Jinak zůstává vše zdánlivě při starém: Ten hrají po muzikantské stránce mistrně — k jejich zručnosti, kterou v jednotlivých písních dávají najevo, nelze mít výhrad.

Samotný repertoár už na minulém albu vyrostl z dětských let a novinka je pochopitelně i v tomto ohledu ještě o kus dospělejší. Kapela vlastně nepřekvapila nějakým nečekaným posunem. Ale výsledek je o kus vyzrálejší a sebevědomější. A přibylo také vážných, a přitom důvěryhodně podaných témat. Humor a hudba představuje letos spojení, které tvoří páteř a jednotící téma celého festivalu.

Dramaturgie festivalu je letos dílem belgického muzikologa a básníka Jellea Dierickxe. Pokud se Dierickxovi podařilo stvořit pestrý program festivalu, který od počátku až do konce nabízí hudební humor ve všech podobách, pak zahajovací koncert bylo možné vnímat jako souhrn popsaného koncepctu.

O nelehký úkol provést stylově diametrálně odlišná a humorem propojená díla se v případě včera postaral orchestr PKF — Prague Philharmonia pod vedením dirigenta Marka Ivanoviće. Miloš Štědroň se letos podílí jako rezidenční umělec na festivalu Concentus Moraviae. Stalo se to vítanou záminkou k rozhovoru. Byl věnován jeho muzikantským začátkům, jeho cestě k hudebnímu vzdělání, jeho uměleckému vývoji a jeho znamenitým učitelům, příklonu k odkazu hudební avantgardy i příčině, proč se k ní záhy dobral určitého odstupu, jak se zasvětil věrné a úspěšné spolupráci s Divadlem Husa na provázku i jak se ho dotýkaly dobové politické proměny, jak překonával jejich tlak, jak spolupracoval se zakázaným dramatikem a svým dnešním tazatelem, jak tvořil pro skvělé Due Boemi di Praga, jak vyučoval hudbě a hudebním dějinám a působil jako oblíbený popularizátor, jak zasvěceně vykládal starou hudbu, ale i Leoše Janáčka, jak pracoval jako editor, jak se stal významnou a známou kulturní osobností, a to nejen brněnskou, a jak všemi úlohami, které si vytkl a jež za svůj pestrý a bohatý tvůrčí život plnil a plní, jak tím vším je rád.

Písně na sebe sice nenavazovaly přímo, ale díky drobným detailům, textovým i hudebním, jako by jedna s druhou souvisely. Na novince  Bleděmodré město  však jde kapela mnohem dál. Tentokrát je to tematicky sevřený celek, věnovaný městu Brnu, propracovaný do posledního detailu. Ulice a náměstí po celé republice včera ovládli malí umělci. Do druhého ročníku celostátního happeningu se zapojilo na základních uměleckých škol v městech.

Takřka tisíc akcí probíhalo na nejrůznějších místech Čech i Moravy. Malí umělci se vydali do ulic, kostelů, zámků, muzeí, galerií, nádraží, nákupních center a kaváren. Do programu ZUŠ Open se opět osobně zapojila patronka projektu Magdalena Kožená, která včera zamířila do Liberce, Benátek nad Jizerou a zúčastní se i slavnostního závěrečného večera ve Valdštejnské zahradě v Praze.

V příběhu o neprozřetelném pokoušení lidských citů vystoupila sopranistka Pavla Vykopalová jako Fiordiligi, mezzosopranistka Václava Krejčí Housková jako Dorabella a Andrea Široká jako Despina. V představení dále účinkoval sbor a orchestr Janáčkovy opery NdB. Skladby to byly opravdu tiché a jejich meditativní atmosféru jen občas narušovaly rockovější rejstříky Kudrnova hlasu a výpomoc hostů.

Ostatně skupinu na debutu vedle obou zakladatelů teoreticky tvořili saxofonista Marek Bílý a hráč na perkuse Lukáš Krejčí, avšak celá sestava se představila pouze ve čtyřech skladbách. Na druhém albu  Sbírka otazníků , natočeném v roce je to jinak. Vedle zmíněné čtveřice jsou jako členové skupiny uvedeni baskytarista Radovan Leskovský a bubeník Pavel Magnusek, a i když se všech šest hráčů sejde pouze v písni  Uvnitř,  zvuk Plachého hosta zhutněl, lehce zrockověl, vybarvil se.

Písně jsou méně plaché, a tak zatímco minulé album mi svou náladou připomínalo Oldřicha Janotu nebo sólového Vladimíra Václavka, tentokrát jako bych za některými písněmi slyšel AG Flek. Pavel Koudelka, bývalý bubeník skupin Dunaj, Z kopce, Krutnava nebo Mňága a Žďorp, se nedávno stal členem hned dvou nových formací.

Jednou z nich je bubenické duo s Pavlem Fajtem Zesilovači a tou druhou skupina Kucharski. V ní spolupracuje s muzikanty známými z třebíčské skupiny FruFru — zpěvákem Václavem Bartošem, kytaristou Vladimírem Dudkem a baskytaristou Adamem Kotrbou — a s hráčem na klávesy Víťou Košíčkem.

Kapela Kucharski bude mít koncertní premiéru ve čtvrtek Na začátku i na konci jarního programu letošního JazzfestuBrno stály koncerty bigbandů. A v obou případech to byl vrcholný umělecký zážitek. Christian McBride Big Band se při jednom ze tří závěrečných koncertů letošního evropského turné poprvé představil v brněnském Sono Centru.

A byla to paráda: Po třech letech natočily Rózinky z jihomoravských Kozojídek své druhé album. Děvčata spolu navštěvují základní uměleckou školu a písničky jim stále píše jejich paní učitelka Kateřina Mičková, která skupinu dala dohromady. Dívky společně vystoupily v rozhlasových a televizních pořadech a hrály na různých festivalech od Folkových prázdnin v Náměšti nad Oslavou až po rockový TrutnOff.

Otázka, zda skupina bude životaschopná, až její členky vyrostou a dopějí a budou mít zřejmě jiné hudební zájmy a chutě , stále visí ve vzduchu. Nad deskou  Cvrkot  se lehce vznáší, ovšem nikoli jako hrozba, ale spíše jako důvod k větší pestrosti alba. Břitký humor, skvělé melodie, rozkošnou pohádkovou scénografii, báječné herecké výkony a nápaditou režii si dosyta užijí návštěvníci poslední muzikálové novinky Spamalot v Městském divadle Brno.

Inscenace Stanislava Slováka je ukázkou svižného, důvtipného a po všech stránkách kompaktního hudebního divadla. A troufám si tvrdit, že na jevišti Hudební scény MDB jde o nejlepší muzikálovou inscenaci sezony.

Děti kapitána Morgana a rozkoš ze zbytků 5. Zatím nebyl přidán žádný komentář.. Mušketýři, kteří tasí kordy i ukulele Muzikál v Brně. Svět, který znám Jazz v Brně Co se jinam nevešlo.

Mandolína je nástroj skromných a citlivých Co se jinam nevešlo. Bleděmodré město Rock a rocková hudba v Brně Co se jinam nevešlo Alternativa. Sbírka otazníků Co se jinam nevešlo Alternativa. Zesilovat můžeme radost i smutek Rock a rocková hudba v Brně Co se jinam nevešlo. Christian McBride Big Band: Výtečně nasekaná zábava Muzikál v Brně.

Kalendář červen Kalendář červen

Pracovat top porno smysl: hardcore sex kanál, plný teen sex akce, sledovat velká prsa souložit, . HOLKY BEZ KALHOTEK EROTICKE DOPISOVANI, MASAZ PENISU PRAHA TEMATICKE AKCE, Bylo to dost neobvyklé ve věku, na který. srpen LÍZÁNÍ VAGÍNY EROTICKE DOPISOVANI, Sex v nemocnici porn czech, Tematicke akce výměna manželek. Sex v nemocnici porn czech. Chceš zde být také? Erotická sex seznamka HotEscort je sex seznamka s možností zápisu ZDARMA! Dopisování. Zobrazuji výsledky pro: Příbram.